Ședința Grupului tehnic al CNPDC 1.2016

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Național pentru protecția Drepturilor Copilului (pct.VI, (2)) în data de 15 aprilie curent, a fost convoacă ședința Grupului Tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. 

Ședința a fost prezidată de Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Vicepreședinte al CNPDC, Stela Grigoraș.

Discuțiile în cadrul ședinței s-au axat pe dificultăţile cu care se confruntă instituțiile responsabile de asigurarea dreptului copilului la înregistrarea nașterii. În acest context, participanții la ședință au analizat situația procesului de documentare tardivă a copiilor și a asigurării interoperabilității datelor furnizate de diferite autorități responsabile de înregistrarea copiilor.

Astfel, s-a constatat că înregistrarea tardivă a nașterii copiilor este cauzată de mai mulți factori, cum ar fi: lipsa actelor de identitate a părinților, neglijența părinților sau lipsa unui părinte sau a ambilor părinți.

Totodată, reprezentanții grupului tehnic au abordat problema perfectării actelor de naștere a copiilor născuți peste hotare, care din lipsă tuturor documentelor necesare la întoarcerea în țară sau a actelor de identitate deja expirate a părinților îngreunează procesul de înregistrare a copilului născut în afara țării noastre. Membrii grupului au menționat că este un proces anevoios și de lungă durată, deoarece sunt implicate atît autoritățile din țară cît și misiunile diplomatice din țara unde s-a născut copilul.

În acest sens, în vederea realizării prevederilor Hotărării Consiliului din 4 aprilie 2016, pct I (1) va fi instituit un grup de lucru interinstituțional pentru soluționarea problemelor existente în vederea asigurării dreptului copilului la înregistrarea nașterii. Acesta va înainta propuneri pentru modificarea cadrului normativ existent și va elabora un mecanism eficient de comunicare și procedura de colaborare a structurilor abilitate, în vederea optimizării formulei de monitorizare și asistență a părinților în procesul înregistrării nașterii copiilor.

Pînă la 30 aprilie curent, componența Grupului tehnic, care este format din reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Justiției, Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Ministerului Sănătății, Ministerul Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Biroului Național de Statistică și alte autorități publice centrale și parteneri ai Consiliului va fi actualizată.

Reamintim că, Grupul tehnic al CNPDC a fost instituit în anul 2012 și reactivat după o pauză de cca 2 ani prin decizia CNPDC din 4 aprilie 2016.

Ordinea de zi GT aprilie 2016