Hotărîrea Guvernului nr.641 din 17.09.2015

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Hotărîrea Guvernului nr.409 din 9.04.1998

privind aprobarea Regulamentului Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30.09.2005

privind instituirea Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului