Secretariatul permanent

Secretariatul Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, este asigurat de căttre Direcția drepturile omului și cooperare cu societatea civilă a Cancelariei de Stat.

Secretariatul a fost creat prin Hotărârea Guvernului nr. 1050 din 05.08.2002 în conformitate cu recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului (11 ianuarie 2002), pe baza sarcinilor, obligațiilor și atribuțiilor Consiliului și în conformitate cu REGULAMENTUL Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului  (HG nr. 338/2023). Secretariatul permanent al Consiliului este structura executivă care îndeplinește funcțiile actuale de coordonare a dezvoltării, implementării și monitorizării politicii de stat în domeniul protejării drepturilor copilului.

Secretariatul permanent a reluat operațiunile la 1 august 2010, iar misiunea sa este să sprijine Consiliul Național pentru Protecția Copiilor în elaborarea, implementarea și implementarea politicilor de protecție a copiilor și familiilor la nivel național și local.

Secretariatul permanent lucrează cu autorități centrale și locale, instituții, organizații internaționale, organizațiile societății civile, persoane fizice și juridice a căror domeniu de activitate este protecția drepturilor copilului și familiei.