Care sunt prestațiile de asistență socială familiilor cu copii

1. Indemnizație la nașterea primului copil
2. Indemnizația la nașterea fiecărui copil următor
3 Indemnizație pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani, inclusiv pentru copii adoptați și luați sub tutelă
4. Indemnizație pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, inclusiv pentru copiii adoptați și luați sub tutelă
5. Alocația socială de stat pentru copii cu dizabilitate severă
6. Alocația socială de stat pentru copii cu dizabilitate accentuată
7. Alocația socială de stat pentru copii cu dizabilitate medie.
8. Alocația socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreținătorului , în cazul în care acesta nu se află la întreținerea deplină a statului.
9. Îndemnizația pentru întreținerea copiilor sub tutelă/curatelă și adoptați.
10. Asigurarea călătoriri gratuite în transportul urban a copiilor vu dizabilități de gradul I, II și III în raza mun. Chișinău
11. Asigurarea copiilor cu abonamente pentru călătorie în transportul urban, în raza mun. Chișinău (copii orfani; din școlile interant și speciale; din familii social defavorizate, familli cu 4 sau mai mulți copii sub virsta de 18 ani).
alte prestații prevăzute de legislația în vigoare.

Ce indemnizații i se cuvine unei femei în Moldova pentru nașterea unui copil?

Legislația Republicii Moldova stabilește trei tipuri de indemnizații:

1. Indemnizația de maternitate. Este o plată unică ce i se cuvine femeii pentru concediul de maternitate (70 de zile înainte de naștere și 56 de zile după naștere). În cazul unei nașteri complicate sau naștere multiplă, concediul se prelungește de la 126 până la 140 de zile calendaristice.

2. Indemnizația pentru nașterea copilului. În 2014, indemnizația unică pentru nașterea copilului a constituit 3100 de lei pentru primul copil, 3400 de lei pentru fiecare următorul copil, atât pentru persoanele asigurate cât și pentru cele neasigurate.

3. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului. Această formă de indemnizație se achită lunar timp de trei ani de zile femeilor cu venit asigurat și 1,5 ani femeilor care nu au fost antrenate în câmpul muncii până la naștere.

Începând cu anul 2014, toate cele trei tipuri de indemnizații sunt achitate de casele teritoriale de asigurări sociale după locul de trai sau organul teritorial care deservește, după adresa juridică, întreprinderea la care este angajată gravida. În legătură cu această condiție, în Chișinău, gravidele se pot adresa la una dintre cele cinci case de asigurări sociale amplasate pe următoarele adrese:

Botanica: str. Burebista, 108. Tel.: 022 55 30 03, 022 53 47 07, 022 50 73 33.
Buiucani, str. George Enescu, 21. Tel.: 022 75 78 00, 022 75 45 40, 022 75 45 29.
Centru: str. 31 August 1989, 87. Tel.: 022 28 15 88, 022 22 64 60, 022 54 85 00.
Ciocana: str. Meșterul Manole, 21а. Tel.: 022 40 72 20, 022 40 72 23, 022 40 72 46.
Râșcani: str. Grigore Vieru, 22/1. Tel.: 022 24 02 77, 022 21 08 91, 022 22 45 93.

Care este lista medicamentelor compensate pentru copiii cu varsta de la pana la 5 ani

La ce vîrstă o persoană poate fi pedepsită pentru săvîrşirea unei fapte ilegale?

Copiii până la 14 ani nu sunt traşi la răspundere. Însă părinții sau îngrijitorii pot fi obligaţi să repare daunele.
Tinerii între 14 şi 16 ani pot fi traşi la răspundere pentru anumite infracţiuni (de exemplu: lovituri/bătăi, omor intenţionat, banditism).
Tinerii care au împlinit 16 ani pot fi traşi la răspundere inclusiv pentru infracţiuni uşoare (furt, răpirea mijlocului de transport) şi unele contravenţii.

Dacă un copil este bănuit de săvîrşirea unei infracţiuni grave, el poate fi reţinut.?

Reținerea este lipsirea de libertate a unei persoane pe termen de pana la 72 de ore. În cazul minorilor, acest termen nu poate depăşi 24 de ore. Reţinerea se face de către procuror şi în unele cazuri de poliţist.

Dacă un copil este reținut, îi recomandăm: Să fie calm și politicos; Să nu înjure și să nu se împotrivească polițistului; Să ofere poliţistului datele de identitate - numele, prenumele, adresa la care locuiește, datele de contact ale părinților.

Orice persoană, inclusiv copil, poate cere ajutorul poliţistului. El apără viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea şi alte drepturi ale persoanei.

Când pleci din țară fără copil.

Tu pleci, iar copilul rămâne în Moldova. În această situaţie, copilul trebuie să rămână în grija altei persoane adulte. Această persoană se numeşte tutore şi va îndeplini responsabilităţile tale de părinte.

Prin urmare, înainte de plecare ar fi bine să te asiguri că:

există o persoană în grija căreia rămâne copilul,
această persoană este de încredere,
copilul dorește să rămână în îngrijirea acestei persoane,
relația dintre copil şi persoana respectivă și copiii acesteia sunt bune,
copilul va avea parte de atenția şi îngrijirea cuvenită, de înțelegere şi afecțiune.
Calitatea relației cu persoana de încredere/tutorele este extrem de importantă pentru bunăstarea emoțională a copilului rămas acasă. O relaţie bună cu tutorele pentru copil înseamnă: suport emoțional, încurajare, ghidare, protecție, siguranță, ceea ce-l va ajuta să treacă mai ușor peste efectele negative ale schimbării.

Tu, copilul tău, persoana de încredere şi copiii ei au ajuns la o înţelegere, ce urmează să faci?
Mergi la primărie /primar și specialistul în protecția drepturilor copilului:
informează-i despre plecarea ta şi decizia de a lăsa copilul în grija persoanei de încredere;
solicită de la Primar instituirea tutelei asupra copilului;
oferă datele de contact (adresă, nr. de telefon, locul de muncă) în localitatea unde pleci la muncă și pentru ce perioadă vei lipsi.
Mergi la Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei (mai jos este ataşată lista cu datele de contact ale direcţiilor din toate raioanele):
informează-i despre plecarea ta şi decizia de a lăsa copilul în grija persoanei de încredere;
solicită Certificatul de luare în evidență a copilului care rămâne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate.
La cererea pentru eliberarea Certificatului:
părintele copilului anexează următoarele acte:
buletinul de identitate (în copie);
buletinul de identitate al soţului/soţiei (în copie);
certificatul de căsătorie/divorţ/deces al unuia dintre părinţii copilului (în copie);
certificatul de naştere al copilului (în copie);
adeverinţa despre componenţa familiei, eliberată de organul administraţiei publice locale, serviciul de exploatare a fondului de locuinţe sau de alte instituţii în gestiunea cărora se află fondul de locuinţe;
tutorele (curatorul) anexează următoarele acte:
buletinul de identitate (în copie);
certificatul de naştere al copilului (în copie).
Mergi la şcoală sau grădiniţă:
informează dirigintele de clasă, educatoarea şi directorul instituţiei de învăţământ că pleci la muncă peste hotare și că copilul tău rămâne în grija celui de-al doilea părinte sau persoanei de încredere/tutorelui;
stabiliţi contactul între diriginte/educatoare şi tutorele copilului.
Mergi la medicul de familie:
informează-l despre plecare și în grija cui rămâne copilul tău;
solicită de la medicul de familie ajutor sau recomandările necesare pentru a informa tutorele despre starea de sănătate şi necesităţile medicale ale copilului;
asigură-te că fişa medicală a copilului este la medicul de familie.
Aceste recomandări sunt valabile şi pentru cazul în care un părinte pleacă, iar copilul rămâne în grija celuilalt părinte.

Când pleci din țară cu copilul.

Legislația Republicii Moldova permite unuia din părinți să călătorească cu copilul minor fără a deține împuternicirea notarială din partea celui de-al doilea părinte. Acordul ambilor părinți este necesar doar în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate. Baza juridică care reglementează condițiile la ieșirea din și intrarea în Republica Moldova este reglementată de Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova. Totodată, în cazul călătoriei în baza actelor românești, vă sugerăm să dețineți careva acte de identitate ale Republicii Moldova care vor servi dovada cetățeniei Republicii Moldova și vă vor scuti de verificările suplimentare, referitoare la respectarea termenului de ședere pentru cetățenii străini în Republica Moldova. Pentru început, în cazul în care planificăm o călătorie cu copiii minori, trebuie să ne asigurăm neapărat că pașaportul este perfectat pe numele lor și acesta are valabilitatea necesară. Astfel, din primele zile de la naștere trebuie obținut documentul de călătorie.Autoritățile de frontieră vor permite ieșirea din R. Moldova a cetățenilor minori, însoțiți de o persoană adultă în următoarele cazuri: minorul este titular al unui pașaport individual și călătorește în străinătate însoțit de cel puțin unul din reprezentanții săi legali; minorul este titular al unui pașaport individual și călătorește însoțit de un însoțitor, desemnat prin declarație de către un reprezentant legal. În acest caz, persoana însoțitoare va prezenta următoarele acte: declarația unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal cu semnătura legalizată notarial prin care va fi exprimat acordul de însoțire a copilului în statul sau statele de destinație, vor fi prezentate scopul călătoriei, perioada de ședere și datele de identitate ale însoțitorului. În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate este necesară declarația ambilor părinți, iar în cazul altor reprezentanți legali, în baza deciziei autorității tutelare. Pot traversa frontiera R. Moldova fără însoțitor: minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani și sînt înmatriculați la studii în alt stat traversează frontiera de stat prezentînd actul de înmatriculare la instituția de învățămînt respectivă și declarația eliberată de unul dintre părinți, autentificată notarial, care conține consimțămîntul acestuia pentru ieșirea și intrarea minorului în Republica Moldova. În cazul altor reprezentanți legali, consimțămîntul acestora se exprimă prin decizie a autorității tutelare; minorul care este căsătorit, traversează frontiera de stat ca oricare persoană majoră, conform normelor generale, fără însoțitor și fără declarație de la reprezentant legal (Codul Civil RM). Minorii care trec frontiera de stat sînt supuși aceluiași control al trecerii frontierei la intrare și ieșire ca și adulții, conform regulilor generale. Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislația acestuia. Traversarea frontierei în cazul minorilor care dețin cetățenie română Autoritățile române precizează că în cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în străinătate (inclusiv în R. Moldova), care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/reședința, nu este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România. Dovada domiciliului sau reședinței în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: pașaportul minorului, permisul de reședință, adeverințe care atesta reședința etc. În cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în România, este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România. De altfel, minorul însoțit de doar un părinte nu va putea traversa frontiera la ieșirea din România fără permisiunea celui de-al doilea părinte. La fel, dacă se beneficiază de pluralitatea de cetățenii, Poliția de Frontieră a R. Moldova recomandă la traversarea hotarului să se prezinte pașaportul respectiv (de exemplu, cel românesc) și un act de identitate eliberat de autoritățile Republicii Moldova. Documentul moldovenesc va servi ca dovada cetățeniei Republicii Moldova și va scuti de verificările suplimentare, referitoare la respectarea termenului de ședere și chiar va permite micșorarea timpului de așteptare pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat. Mai multe detalii le puteţi afla sunînd la Linia Fierbinte pentru migrație sigură și anti – trafic 0 800 77777 sau accesînd platforma migratiesigura.md.

Înainte de a pleca peste hotare, ar fi bine să te informezi despre: locul de muncă peste hotare; condițiile de trai în care veți locui; grădinița sau şcoala la care va merge copilul în țara de destinație; serviciile medicale şi sociale de care poate beneficia copilul și părintele în țara de destinație.
Mergi la Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei și Primărie – informează primarul și specialistul în protecția drepturilor copilului despre plecarea ta şi decizia de a lua copilul. Dacă este posibil, lasă datele de contact (adresă, nr. de telefon, locul de muncă) în localitatea unde pleci la muncă și pe ce perioadă vei lipsi.
Mergi la şcoală sau grădiniţă – informează-i despre plecare și solicită dosarul personal al copilului tău de la grădiniță/școală. !!! Acest lucru este necesar pentru înscrierea și înmatricularea copilului la grădinița/școala în țara în care pleci la muncă.
Mergi la medicul de familie: informează-l despre plecare și solicită extrasul din fişa medicală a copilului (vaccinele, analizele recente, precum și alte informații relevante despre sănătatea copilului);
solicită de la medicul de familie recomandări utile pentru îngrijirea copilului.
Ai grijă de tine! Copilul tău are nevoie de tine. Îţi poţi proteja copilul, dacă şi tu te afli în siguranţă. În ambele cazuri (copilul rămâne acasă, sau pleacă cu tine), informează-te despre situaţia din ţara de destinație, ia legătura cu diaspora, află mai multe despre locul de muncă.

Dacă ai hotărât să pleci în Federaţia Rusă, te poți adresa după consultație la Linia Ferbinte a Centrului de Integrare „Migrația și Legea” din Federația Rusă (or. Moscova):
Pentru a telefona din Moldova - (007) 926 539 13 30, Pentru a telefona din Rusia - (8) 926 539 13 30
Linia Ferbinte are scopul de a oferi consultație juridică gratuită tuturor cetățenilor migranți (24/24 fără zile de odihnă). Specialiștii ce lucrează cu cetățenii migranți au o pregătire profesională care răspunde necesităților serviciului „Linia Ferbinte”, inclusiv respectă principiul confidențialității. De asemenea, specialiștii serviciului „Linia Fierbinte” pot referi cetățenii migranți aflați în dificultate pe teritoriul Federaţiei Ruse (FR) către alți parteneri pentru a le oferi o gamă mai largă de servicii (sociale, medicale, juridice). Cele mai dese adresări din partea cetățenilor migranți fac referință la:
Condițiile și perioada de ședere pe teritoriul FR; Legalizarea muncitorilor în FR; Căutarea unui loc de muncă în FR; Procedura de încheiere a unui contract de muncă; Procedura de dobândire a patentei în FR; Neachitarea/reținerea salariului pentru munca prestată (fără contract de muncă);
Asistență medicală gratuită în FR, în cazul lipsei poliței de asigurare medicale; Procedura de a obţine studii (medii, superioare incomplete, superioare) în FR și altele.
Când te afli peste hotare, te poţi adresa la: cea mai apropiată Ambasadă a Republicii Moldova sau la Consulat – AICI poţi găsi datele de contact a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova; sau la cea mai apropiată autoritate responsabilă de protecția copilului și familiei din ţara gazdă.
Îşi sugerăm câteva site-uri cu informaţii utile despre migraţie:
Site-ul Diaspora Moldovenească - http://www.diaspora.md/
Centrul de informare a muncitorilor migranţi - http://muncitorimigranti.md/
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene http://www.mfa.gov.md/informatii-cetatenii-rm/;
Referinţe legislative:
- Legea nr. 180 din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă. Conform prevederilor art. 16 lit. d) şi art. 22 alin.(3) lit. d) ale Legii nr. 180, statul obligă părintele/ tutorele (lucrător emigrant) să prezinte la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în modul stabilit de Guvern, documentul de confirmare, emis de organul competent de protecţie a copiilor din raionul/sectorul de domiciliu al părinţilor, privind luarea la evidenţă a copiilor minori care rămîn în ţară.
- Legea Nr. 140 din 14.06.2013 (intrată în vigoare la 01.01.2014) privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. I. Art. 1 al Legii Nr. 140 stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective. II. Art. 2 al Legii Nr. 140 stabileşte următoarele noțiuni: „copil separat de părinţi” – copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, inclusiv în cazul plecării părinţilor la muncă peste hotare, copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia, precum şi copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească; ”autoritate tutelară locală” – primarii de sate (comune) şi de oraşe; „autoritate tutelară teritorială” – secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia copilului Chişinău. În municipiile Bălţi şi Chişinău autorităţile tutelare teritoriale exercită şi atribuţiile de autoritate tutelară locală, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale autonome din componenţa acestora, în cadrul cărora atribuţiile de autoritate tutelară locală sînt exercitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale respective;III. Art. 13, alin. (4) al Legii Nr. 140 menționează că, părinţii/unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen mai mare de 3 luni şi ai căror copii rămîn în Republica Moldova urmează să informeze în prealabil autoritatea tutelară locală despre persoana în grija căreia rămîn copiii.
- Hotărîrea Guvernului Nr. 290 din 15.04.2009 pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate.