consultarea proiectului Regulamentului Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului

Consultarea proiectului Regulamentului Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului

Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor anexei la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor anexei la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005 este disponibil disponibil și pe 

pagina Cancelariei de Stat a Republicii Moldova  
și

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5313
 
Persoane responsabile

Svetlana Mirca, consultant principal, Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
tel: 022 250 237
Planul naţional de acţiuni pe anii 2018-2022 privind implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022

Proiectul Planului naţional de acţiuni pe anii 2018-2022 privind implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare  a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022disponibil și pe 

pagina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării: http://mecc.gov.md/ro/content/modul-de-participare
 
și

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5188
 
Persoane responsabile

Vrânceanu Maria, consultant principal, Direcția învățământ general tel: 022 23 71 97 
 
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020

 
disponibil și pe 
 
 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3621
 
Persoane responsabile

Andrei Cușcă, Șef-adjunct DPTI, tel: 022 251-124 

Proiectul de hotarire a Guvernului “Privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de Colaborare dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova”
proiectul Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2015-2021
Regulamentul de activitate al Grupului intersectorial de coordonare a implementării programului de dezvoltare a educației incluzive și activităților de dezinstituționalizare a copiilor