Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pe anii 2016 - 2020

Hotărîrea Guvernului nr.734/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020

Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020

Hotărîrea Guvernului nr. 360/2012 pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020

Programul național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020

Hotăîrea Guvernului nr. 1000/2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020

Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

Hotărîrea Guvernului nr.1160/2016 privind aprobarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020

Hotărîrea Guvernului nr.730/2014 cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi planurilor de acţiuni privind implementarea acestuia

Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025)

Hotîrîrea Guvernului nr 551/2014 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025)

Programul național de imunizare pentru 2016-2020

Hotărîrea Guvernului nr.1113/2016cu privire la aprobarea Programului naţional de imunizări pentru anii 2016-2020

Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”

Hotărîrea Guvenrului nr. 857/2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”

Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Hotărîrea Guvernului nr. 1473/2016  cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021

Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 – 2020

Hotărîrea Guvernului nr 1006/2014  cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Hotărîrea Guvernului nr. 1/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului  de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020

Hotărîrea Guvernului nr.97/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020

Strategia națională pentru siguranță rutieră

Hotărîrea Guvernului nr 1214/2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră

Hotărîrea Guvernului nr 972/2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră

Strategia de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022

Hotărîrea Guvernului nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”

Hotărîrea Guvernului nr 944/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020

Hotărîrea Guvenrului nr.434/2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020

Standarde de supraveghere a creșterii și dezvoltării copilului în condiții de ambulatoriu
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova

nr.174/2018

Articolul 13. Asigurarea informării corecte

Articolul 15. Protecţia minorilor

Articolul 19. Responsabilităţi culturale  

Articolul 61. Obligaţiile furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare

Articolul 64. Cerinţe privind protecţia minorilor   

Articolul 66. Publicitatea şi teleshoppingul   

Articolul 69. Plasarea de produse 

Articolul 70. Publicitatea şi teleshoppingul pentru băuturile alcoolice

Articolul 75. Atribuţiile Consiliului Audiovizualului

Articolul 84. Sancţiuni
 

 

Hotărîrea Guvernului nr.520/2006

privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale

Codul penal al Republicii Moldova
Nr.985/2002 
 
Articolul 21 Subiect al infracţiunii;
 
Articolul 53 Liberarea de răspundere penală a minorului
 
Articolul 76. Circumstanţele atenuante
 
Articolul 77. Circumstanţele agravante
 
Articolul 93.  Liberarea de pedeapsă penală a minorului; 
 
Articolul 104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ
 
Articolul 145. Omorul intenţionat
 
Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii
 
Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii
 
Articolul 164. Răpirea unei persoane
 
Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant 
 
Articolul 1751 demenirea minorului în scopuri sexuale
 
Articolul 2176 Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora
 
Articolul 280. Luarea de ostatici
Codul de procedură penală Nr.122/2003

Nr.122/2003

Articolul 18. Publicitatea şedinţei de judecată

Articolul 20. Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil

Articolul 58. Victima

Articolul 60. Drepturile şi obligaţiile părţii vătămate

Articolul 62. Drepturile şi obligaţiile părţii civile 

Articolul 64. Drepturile şi obligaţiile bănuitului

Articolul 66. Drepturile şi obligaţiile învinuitului, inculpatului

Articolul 69. Participarea obligatorie a apărătorului

Articolul 75 Capacitatea de exerciţiu în procesul penal

Articolul 77 Reprezentanţii legali ai victimei, părţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului, inculpatului

Articolul 91. Reprezentantul legal al martorului minor 

Articolul 109. Modul de audiere a martorului

Articolul 1001 Cazuri speciale de audiere a martorului minor

Articolul 276. Pornirea urmăririi penale în baza plîngerii victimei

Articolul 290. Verificarea de către procuror a cauzei primite

Articolul 308. Examinarea demersurilor privind aplicarea față de învinuit a arestării preventive, arestării la domiciliu sau prelungirea duratei arestării învinuitului

Articolul 316. Publicitatea şedinţei de judecată

Articolul 3441Soluţionarea cauzei în procedura medierii ori împăcării părţilor

Articolul 371. Citirea în şedinţa de judecată a declaraţiilor martorului

Articolul 431. Actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs

Articolul 471. Modul de soluţionare a chestiunilor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti

Titlul III PROCEDURI SPECIALE Capitolul I PROCEDURA ÎN CAUZELE PRIVIND MINORII (Articolele 475-486)

Codul contravenţional al Republicii Mpldova
Nr.985/2002 
 
Articolul 21 Subiect al infracţiunii;
 
Articolul 53 Liberarea de răspundere penală a minorului
 
Articolul 76. Circumstanţele atenuante
 
Articolul 77. Circumstanţele agravante
 
Articolul 93.  Liberarea de pedeapsă penală a minorului; 
 
Articolul 104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ
 
Articolul 145. Omorul intenţionat
 
Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii
 
Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii
 
Articolul 164. Răpirea unei persoane
 
Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant 
 
Articolul 1751 Ademenirea minorului în scopuri sexuale
 
Articolul 2176 Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora
 
Articolul 280. Luarea de ostatici
Legea Nr.299/2018

privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant

Codul deontologic al jurnalistului.
Legea nr.30/2013

cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

Pagini

Politici

Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pe anii 2016 - 2020

Hotărîrea Guvernului nr.734/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020

Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020

Hotărîrea Guvernului nr. 360/2012 pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020

Programul național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020

Hotăîrea Guvernului nr. 1000/2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020

Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

Hotărîrea Guvernului nr.1160/2016 privind aprobarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020

Hotărîrea Guvernului nr.730/2014 cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi planurilor de acţiuni privind implementarea acestuia

Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025)

Hotîrîrea Guvernului nr 551/2014 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025)

Programul național de imunizare pentru 2016-2020

Hotărîrea Guvernului nr.1113/2016cu privire la aprobarea Programului naţional de imunizări pentru anii 2016-2020

Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”

Hotărîrea Guvenrului nr. 857/2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”

Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Hotărîrea Guvernului nr. 1473/2016  cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021

Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 – 2020

Hotărîrea Guvernului nr 1006/2014  cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Hotărîrea Guvernului nr. 1/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului  de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020

Hotărîrea Guvernului nr.97/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020

Strategia națională pentru siguranță rutieră

Hotărîrea Guvernului nr 1214/2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră

Hotărîrea Guvernului nr 972/2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră

Strategia de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022

Hotărîrea Guvernului nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”

Hotărîrea Guvernului nr 944/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020

Hotărîrea Guvenrului nr.434/2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020

Planul de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020

Hotprîrea Guvernului nr 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020.

Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

HG nr 523/2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

Programul naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare pentru anii 2013-2017

Hotărîrea Guvernului nr.988/2013 cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare pentru anii 2013-2017

Sănătate și serviciile sanitare

Standarde de supraveghere a creșterii și dezvoltării copilului în condiții de ambulatoriu
Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 04.08.2008

cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt

Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 10.09.2009

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6)7 ani

Hotărîrea Guvernului nr.1182 din 22.12.2010

pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu

Hotărîrea Guvenrului nr. 437 din 17.07.2015

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical

Mass media, mediul online și exprimarea opiniei

Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova

nr.174/2018

Articolul 13. Asigurarea informării corecte

Articolul 15. Protecţia minorilor

Articolul 19. Responsabilităţi culturale  

Articolul 61. Obligaţiile furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare

Articolul 64. Cerinţe privind protecţia minorilor   

Articolul 66. Publicitatea şi teleshoppingul   

Articolul 69. Plasarea de produse 

Articolul 70. Publicitatea şi teleshoppingul pentru băuturile alcoolice

Articolul 75. Atribuţiile Consiliului Audiovizualului

Articolul 84. Sancţiuni
 

 

Codul deontologic al jurnalistului.
Legea nr.30/2013

cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

Ordinul MSMPS nr.902 din 10.09.2014

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare dintre instituţiile medico-sanitare, instituţiile de sănătate publică şi mijloacele mass-media a informaţiilor care se referă la copii

Ordin ME nr.60/07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Ghid pentru media “Reflectarea subiectului suicidului în presa”

Suport de ordin financiar și finanțare

Hotărîrea Guvernului nr.520/2006

privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale

Hotărîrea Guvernului nr.1478/2002

cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii 

Hotărîrea Guvernului nr.1733 /2002

cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani  şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii  de tip familial

Hotărîrea Guvernului nr.581/2006

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă

Hotărîrea Guvernului nr.900/2006

cu privire la susţinerea financiară a copiilor orfani, cetăţeni ai Republicii Moldova, recomandaţi şi admişi la studii peste hotare

Hotărîrea Guvernului nr.924/2009

cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă

Hotărîrea Guvernului nr.870/2014

despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii

Hotărîrea Guvernului nr.851/2014

cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Hotărîrea Guvernului nr.27/2016

pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002

Justiția juvenilă și executarea pedepsei penale

Codul penal al Republicii Moldova
Nr.985/2002 
 
Articolul 21 Subiect al infracţiunii;
 
Articolul 53 Liberarea de răspundere penală a minorului
 
Articolul 76. Circumstanţele atenuante
 
Articolul 77. Circumstanţele agravante
 
Articolul 93.  Liberarea de pedeapsă penală a minorului; 
 
Articolul 104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ
 
Articolul 145. Omorul intenţionat
 
Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii
 
Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii
 
Articolul 164. Răpirea unei persoane
 
Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant 
 
Articolul 1751 demenirea minorului în scopuri sexuale
 
Articolul 2176 Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora
 
Articolul 280. Luarea de ostatici
Codul de procedură penală Nr.122/2003

Nr.122/2003

Articolul 18. Publicitatea şedinţei de judecată

Articolul 20. Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil

Articolul 58. Victima

Articolul 60. Drepturile şi obligaţiile părţii vătămate

Articolul 62. Drepturile şi obligaţiile părţii civile 

Articolul 64. Drepturile şi obligaţiile bănuitului

Articolul 66. Drepturile şi obligaţiile învinuitului, inculpatului

Articolul 69. Participarea obligatorie a apărătorului

Articolul 75 Capacitatea de exerciţiu în procesul penal

Articolul 77 Reprezentanţii legali ai victimei, părţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului, inculpatului

Articolul 91. Reprezentantul legal al martorului minor 

Articolul 109. Modul de audiere a martorului

Articolul 1001 Cazuri speciale de audiere a martorului minor

Articolul 276. Pornirea urmăririi penale în baza plîngerii victimei

Articolul 290. Verificarea de către procuror a cauzei primite

Articolul 308. Examinarea demersurilor privind aplicarea față de învinuit a arestării preventive, arestării la domiciliu sau prelungirea duratei arestării învinuitului

Articolul 316. Publicitatea şedinţei de judecată

Articolul 3441Soluţionarea cauzei în procedura medierii ori împăcării părţilor

Articolul 371. Citirea în şedinţa de judecată a declaraţiilor martorului

Articolul 431. Actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs

Articolul 471. Modul de soluţionare a chestiunilor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti

Titlul III PROCEDURI SPECIALE Capitolul I PROCEDURA ÎN CAUZELE PRIVIND MINORII (Articolele 475-486)

Codul contravenţional al Republicii Mpldova
Nr.985/2002 
 
Articolul 21 Subiect al infracţiunii;
 
Articolul 53 Liberarea de răspundere penală a minorului
 
Articolul 76. Circumstanţele atenuante
 
Articolul 77. Circumstanţele agravante
 
Articolul 93.  Liberarea de pedeapsă penală a minorului; 
 
Articolul 104 Aplicarea măsurilor de constîngere cu caracter educativ
 
Articolul 145. Omorul intenţionat
 
Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii
 
Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii
 
Articolul 164. Răpirea unei persoane
 
Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant 
 
Articolul 1751 Ademenirea minorului în scopuri sexuale
 
Articolul 2176 Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora
 
Articolul 280. Luarea de ostatici
Legea Nr.299/2018

privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant

Tratatele/convențiile internaționale

Carta Europeană socială

Carta nr 1996 din 03,05,1996

 

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului

Aderarea la Convenție prin Hotărîrea Parlamentului nr.408-XII din 12.12.90. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993.

Convenţia europenă asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Convenția OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998
Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998
Convenția privind lupta impotriva discriminarii în domeniul invățămîntului

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr 707 din 10.09.1991

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale

Aderare prin Legea nr 263 din 19.12.2011

Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Protocolul facultativ la Convenţia cuprivire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă

Protecția socială și serviciile sociale pentru copii și tineri

Hotărîirea Guvernului nr.1039/2018

pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor

 

abrogat

Hotărîrea Guvernului nr.591/2017

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate

LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
Legea asistenței sociale Nr.547 din 25.12.2003
Legea Nr. 123 din 18.06.2010

cu privire la serviciile sociale 

Legea nr. 140 din 14.06.2013

privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Hotărîrea Guvernului nr.233/2001

privind unele măsuri pentru diminuarea fenomenelor cerşetoriei, vagabondajului şi "copiilor străzii"

Hotărîrea Guvernului nr.1335/2004

cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile

Hotărîrea Guvernului nr.432/2007

pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea,  educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial

Hotărîrea Guvernului nr.823/2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

Hotărîrea Guvernului nr.824/2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi

Hotărîrea Guvernului nr. 52 din 17.01.2013

privind aprobarea Regulamentului-cadru  cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Hotărîrea Guvernului nr. 732 din 16.09.2013

cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică

Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 11.11.2013

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social  de sprijin pentru familiile cu copii

Hotărîrea Guvernului nr. 529 din 13.07.2014

cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”

Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la  organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală  profesionistă şi a standardelor minime de calitate

Hotărîrea Guvernului nr. 780 din 28.09.2014

cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Hotărîrea Guvernului nr. 441 din 17.07.2015

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate

Hotărîrea Guvernului 828 din 20.11.2015

cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a acestuia

Hotărîrea Guvernului 885 din 28.12.2015

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară” și a standardelor minime de calitate

Hotărîrea Guvrnului nr 898 din 31.12.2015

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență și protecție a victimilor traficului de fiinţe umane şi a standardelor minime de calitate

 

Cu caracter general

HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret
Codul de Procedură Civilă nr. 225 din 30.05.2003
Codul Contravențional al Republicii Moldova nr 218 din 24.10.2008
Legea nr. 338 din 15.12.1994

privind drepturile copilului

Legea nr. 30 din 09.03.2013

cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

Hotărîrea Guvernului nr.434 din 23.07.1996

pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani

Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014

cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrulSistemului naţional de referire

Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014

privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020

Hotărîrea Guvernului nr 494 din 12.08.2015

pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului

Hotărîrea Guvernului nr 808 din 29.10.2015
pentru aprobarea reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor
Hotărîrea Guvernului nr 37 din 01.02.2016

сu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea

Familia și copilul

Codul Familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000
Legea nr.45-XVI din 1.03.2007

cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

Legea nr. 99 din 28.05.2010

privind regimul juridic al adopției 

Hotărîrea Guvernului nr. 258 din 03.04.2009

cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi

Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale

Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 25.07.2011

pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia

Educația, odihna și sport

Codul Educației al Republicii Moldova nr 152 din 17.07.2014
Hotărîrea Guvernului nr.472 din 29.08.1996

cu privire la pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de la vîrsta de 5 ani

Hotărîrea Guvernului nr.471 din 02.07.2012

cu privire la Centrul educaţional pentru copiii bolnavi de cancer

Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014

cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 15.05.2015

cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015 

Hotărîrea Guvernului nr 404 din 16.06.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia
Hotarîrea Guvrnului nr.858 din 17.12.2015

cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

Violența și abuz

Hotărîrea Guvernului nr.270 din 08.04.2014

cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

Organele ce reprezintă și asigură respectarea drepturilor copilului

Hotărîrea Guvernului nr.7 din 20.01.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate