CHICU Ion

Prim-ministru, presedinte al Consiliului

DUMBRĂVEANU Viorica

ministru al sănătății, muncii și protecţiei sociale, vicepreşedinte al Consiliului 

MIRCA Svetlana

șef-adjunct al Direcției secretariate permanente, Cancelaria de Stat, secretar al Consiliului

ERMURACHI Adrian

secretar general adjunct al Guvernului

POSTICĂ Natalia

consilier al Prim-ministrului 

POPESCU Djulieta

secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

GRÎU Natalia

secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

ERHAN Ianuș

secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne 

FOLTEA Radu

secretar de stat al Ministerului Justiţiei 

IVANICKINA Tatiana

secretar de stat al Ministerului Finanțelor 

VALCOV Vitalie

director general al Biroului Naţional de Statistică

PEREVOZNIC Iurie

procuror, adjunct al Procurorului General

BĂNĂRESCU Maia

Avocatul poporului pentru drepturile copilului

ROTARU Liliana

presedinte al Aliantei ONG-urilor active in domeniul protectiei sociale a copilului și familiei

MĂMĂLIGĂ Daniela

director, Asociația Obștească „Parteneriate pentru fiecare copil”

GÎNU Domnica

director, Asociația Obștească ”Lumos Foundation Moldova”

SÎMBOTEANU Daniela

președinte, Asociația Obștească „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii”

REVENCO Ninel

președintele „Societății de pediatrie din Moldova”

JONGSMA Desiree Monique

reprezentant al UNICEF în Republica Moldova

MADAN Elena

director al reprezentanței Fundației „Terre des Hommes – Lausanne” în Republica Moldova