Adresează-ne o întrebare

Consiliul National pentru Protecția Drepturilor Copilului este un organ guvernamental care are misiunea să asigure elaborarea şi implementarea politicilor de protecție a drepturilor copilului şi familiei, și nu examinează cazuri particulare.

Părinţi sau îngrijitorii copiilor în scop de consiliere, informare și consultanță; persoane care doresc să refere cazuri privind necesitatea asistenţei unui copil; copiii care au nevoie de consiliere, informare pot suna la Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii - 116 111.