Informaţia de contact

 

 

Adresa:  

Republica Moldova,

MD-2033 mun. Chişinău,

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

tel:  022 250 364 

e-mail: secretariat.cnpdc@gov.md

 

https://www.facebook.com/CNPDC-693366150713990

 

Consiliul National pentru Protecția Drepturilor Copilului este un organ consultativ care are misiunea să asigure elaborarea şi implementarea politicilor de protecție a drepturilor copilului şi familiei, și nu examinează cazuri particulare.

Părinţi sau îngrijitorii copiilor în scop de consiliere, informare și consultanță; persoane care doresc să refere cazuri privind necesitatea asistenţei unui copil; copiii care au nevoie de consiliere, informare pot suna la Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii - 116 111.