Şedinţă de lucru a grupului interministerial pentru elaborarea instrumentului de monitorizare a fenomenului violenţei printre copii

Consultanţii CNPDC au oferit suport tehnic şi logistic pentru organizarea şedinţei de lucru a grupului interministerial privind violenţa care s-a desfăşurat în cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai MSMPS, MAI, MECC, UNICEF, CNPAC. În cadrul şedinţei s-a discutat elaborarea instrumentului unificat de monitorizare a implementării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.

Şedinţa a fost organizată în baza proiectului de asistentă tehnică oferit de UNICEF pentru CNPDC.