Protecția drepturilor copilului pe agenda Guvernului

La data de 27 decembrie a avut loc ședința comună a Grupului tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și a Grupului de lucru pentru soluționarea problemei copiilor în situație de stradă.

Agendă ședinței a inclus discuția conceptului privind protecția copilului în situație de stradă. Astfel, s-a pus un accent aparte pe asigurarea unei abordări multisectoriale a necesităților individuale ale copilului aflat în situație de stradă și facilitarea procesului de reintegrare a acestuia în mediul familial și în comunitate. În acest acest context, menționăm că, pentru a asigura eficiența reintegrării socio-familiale a copiilor în municipiul Chișinău a fost inițiată instituirea serviciilor sociale specializate în lucrul cu copiii aflați în situații de stradă, care vor începe fi lansate la începutul anului 2019.

Totodată, membrii Grupului tehnic au pus în discuție rezultatele cartografierii acțiunilor implementate de către Guvernul Republicii Moldova în vederea realizării Convenției privind Drepturile Copilului și Observațiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului a ONU din anul 2017. Prin urmare, menționăm că, în perioada 2016-2018 a fost realizată o serie de acțiuni, în scopul îmbunătățirii situației privind realizarea dreptului la educați, sănătate și protecție socială a copiilor. În același sens, analiza efectuată a determinat domeniile de intervenție pentru perioada imediat următoare. De notat, că Republica Moldova pînă la următoarea rundă de raportare în anul 2022 urmează să pună în practică mai multe inițiative, pentru care în anul curent a fost aprobat cadrul normativ.

 Organizarea evenimentului a fost susținută de UNICEF în cadrul proiectului de asistență tehnică acordat Cancelariei de Stat pentru a sprijini activitatea Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.