prima ședință a Grupului de luru

În cadrul ședinței Grupului de lucru expertul extern, Dna Constanța Popescu, a prezentat principalele constatări ale studiului Politici de susținere a familiilor cu copii: viziune de politici în UE și propuneri pentru RM, efectuat de către Expert Grup în 2014. Au fost identificate mai multe probleme și discutate posibilele soluții ale acestora.

O atenție deosebită necesită problema mamelor neasigurate, care beneficiază de o indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului doar pînă la împlinirea de acesta a vîrstei de 1,5 ani și care este foarte mică. Totodată, lipsa serviciilor de creșă le reține de la revenirea în cîmpul muncii.

O altă problemă discutată este necesitatea dezvoltării serviciilor de creșă și grădiniță private, în special în mediul urban. Acest fapt ar contribui la rezolvarea problemei supraîncărcării în instituţiile preşcolare, din cauza căruia se constată frecvenţa mărită de îmbolnăviri la copii.

Următoarea ședință a Grupului de lucru va avea loc în luna septembrie.