Efectuarea analizei ample a situației social-economice a familiilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5-3 ani și elaborarea pachetului de soluții optime pentru Republica Moldova

Grupul de lucru interministerial este creat pentru a efectua o analiză amplă a situației social-economice a familiilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5-3 ani şi a elabora pachetul de soluţii optime pentru Republica Moldova. Grupul a fost instituit prin Indicația Prim-ministrului nr 1137/C-20 din 17.06.2015.

Ministerele cheie au desemnat următoarele persoane în calitate de membri ai grupului de lucru.
 
Componența Grupului de lucru
 
 
Ministerul EducațieiMaria Vrînceanuconsultant în Direcția învățămînt preuniversitar
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și FamilieiRodica Moraru-Chilimarșef Secția politici familiale și asistența socialăpentru copii
Ministerul SănătățiiRodica Scutelnicșef Direcția asistență medicală spitalicească
Ministerul FinanțelorSvetlana Borțoișef al Direcției finanțele în învățămînt
 Angela Cojocarușef al Secției din cadrul Direcției finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială
 

În dependență de tema discuției la ședințele Grupului de lucru pot fi invitați reprezentanți ale altor autorităţi publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și donatorilor, experţi.

Coordonarea activităţii Grupului de lucru este efectuată de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Grupul de lucru va prezenta rezultatele activităţii sale în Raportul final în cadrul şedinţei IV din anul 2015.

03.06.2016

Opțiunile privind crearea serviciilor de educație antepreșcolară au fost discutate astăți in cadrul unei ședințe tehnice a Grupului de lucru privind efectuarea analizei ample a situației social-economice a ffamiliilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta  cuprinsă între 1,5 - 3 ani și elaborarea pachetului de soluții optime pentru Republica Moldova. Autoritățile publice centrale urmează să examineze posibilitățile de ajustare a cadrului normativ privind organizarea serviciilor de creșă și de elaborare a programelor de educație pentru copii cu vărsta pînă la 3 ani. Totodată, vor fi examinare mai multe variante a mecanimsului de finanțare a acestor servicii.

21.07.2015

În cadrul ședinței Grupului de lucru expertul extern, Dna Constanța Popescu, a prezentat principalele constatări ale studiului Politici de susținere a familiilor cu copii: viziune de politici în UE și propuneri pentru RM, efectuat de către Expert Grup în 2014. Au fost identificate mai multe probleme și discutate posibilele soluții ale acestora.

O atenție deosebită necesită problema mamelor neasigurate, care beneficiază de o indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului doar pînă la împlinirea de acesta a vîrstei de 1,5 ani și care este foarte mică. Totodată, lipsa serviciilor de creșă le reține de la revenirea în cîmpul muncii.

O altă problemă discutată este necesitatea dezvoltării serviciilor de creșă și grădiniță private, în special în mediul urban. Acest fapt ar contribui la rezolvarea problemei supraîncărcării în instituţiile preşcolare, din cauza căruia se constată frecvenţa mărită de îmbolnăviri la copii.

Următoarea ședință a Grupului de lucru va avea loc în luna septembrie.