Efectuarea analizei ample a situației social-economice a familiilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5-3 ani și elaborarea pachetului de soluții optime pentru Republica Moldova

Grupul de lucru interministerial este creat pentru a efectua o analiză amplă a situației social-economice a familiilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5-3 ani şi a elabora pachetul de soluţii optime pentru Republica Moldova. Grupul a fost instituit prin Indicația Prim-ministrului nr 1137/C-20 din 17.06.2015.

Ministerele cheie au desemnat următoarele persoane în calitate de membri ai grupului de lucru.
 
Componența Grupului de lucru
 
 
Ministerul EducațieiMaria Vrînceanuconsultant în Direcția învățămînt preuniversitar
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și FamilieiRodica Moraru-Chilimarșef Secția politici familiale și asistența socialăpentru copii
Ministerul SănătățiiRodica Scutelnicșef Direcția asistență medicală spitalicească
Ministerul FinanțelorSvetlana Borțoișef al Direcției finanțele în învățămînt
 Angela Cojocarușef al Secției din cadrul Direcției finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială
 

În dependență de tema discuției la ședințele Grupului de lucru pot fi invitați reprezentanți ale altor autorităţi publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și donatorilor, experţi.

Coordonarea activităţii Grupului de lucru este efectuată de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Grupul de lucru va prezenta rezultatele activităţii sale în Raportul final în cadrul şedinţei IV din anul 2015.

22.03.2018

Membrii Grupului interministerial de lucru s-au întrunit astăzi pentru a continua dezbaterile privind situația social-economică a familiilor cu venituri mici și mijlocii, care au copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5 – 3 ani, inițiate acum 2 ani.

Serviciile de educaţie şi îngrijire a copilului contribuie la creşterea participării femeilor pe piaţa muncii, la îmbinarea responsabilităţilor profesionale şi familiale într-un mod mai echitabil pentru femei, oferă soluţii pentru unele probleme demografice şi permite abordarea problemei sărăciei copiilor şi a dezavantajelor educaţionale. Astăzi, lipsa la asemenea servicii,finanțate de stat,  precum și carențele din legislație privind suportul mamelor neasigurate pe perioada concediului de îngrijire a copilului încă mai crează impedimente pentru revenirea lor pe piața muncii, totodată, crește și riscul de nesatisfacere a necesităţilor copilului în toate domeniile importante pentru creşterea și dezvoltarea armonioasă a acestuia. Acestea, dar și multe alte constatări au reieșit din studiului „Cererea şi oferta serviciilor de educaţie timpurie şi preşcolară din perspectiva angajării femeii în câmpul muncii” efectuat în anul 2013 cu sprijinul UNICEF și UN WOMEN în Repubica Moldova.

Reieșind din aceste considerente, autoritățile caută soluții pentru susținerea părinților care au copii pînă la 3 ani. Anumiți pași au fost deja realizați cum sunt : extinderea perioadei de acordare a indemnizației pentru mamele neasigurate, de la 1,5 la 2 ani; majorarea a îndemnizației pentru mamele neasigurate. Pasul următor ține de modificarea Codului Educației prin care va fi posibilă coborîrea vîrstei minime de acces la grădiniță de la 3 la 2 ani și crearea, astfel a grupelor de creșă, cu finanțare din bugetul de stat. În aceeași ordine de idei, pentru prima dată în ultimii 27 de ani, au fost identificate surse financiare de la bgetul de stat pentru cursuri de formare continuă destinate specialiștilor din învățămîntul preșcolar.

Aceste tendințe de aliniere la țările membre ale UE vin nu doar ca suport pentru familiile cu venituri mici și mijlocii care au copii cu vîrsta pînă la trei ani, ci își propun și obiective globale, or, anumite studii demonstrează relația dintre vîrsta mică de incadrare a copiilor în programe educaționale timpurii și PIB-ul ridicat al țării (Franța, Belgia, Olanda, SUA etc.)

Tot în cadrul ședinței, reprezentanții mediului academic, managerii instituțiilor de educație timpurie au aflat și despre alte inițiative ale Guvernului , cum este Mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului, aprobat recent prin HG 143 din 12 februarie 2018, despre care ei vor comunica actualilor dar și viitorilor specialiști-educatori.

Întrunirea de lucru a fost posibilă cu suportul UNICEF, în baza proiectului de asistență tehnică oferit Cancelariei de stat pentru susținerea activității Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

, , ,

03.06.2016

Opțiunile privind crearea serviciilor de educație antepreșcolară au fost discutate astăți in cadrul unei ședințe tehnice a Grupului de lucru privind efectuarea analizei ample a situației social-economice a ffamiliilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta  cuprinsă între 1,5 - 3 ani și elaborarea pachetului de soluții optime pentru Republica Moldova. Autoritățile publice centrale urmează să examineze posibilitățile de ajustare a cadrului normativ privind organizarea serviciilor de creșă și de elaborare a programelor de educație pentru copii cu vărsta pînă la 3 ani. Totodată, vor fi examinare mai multe variante a mecanimsului de finanțare a acestor servicii.

21.07.2015

În cadrul ședinței Grupului de lucru expertul extern, Dna Constanța Popescu, a prezentat principalele constatări ale studiului Politici de susținere a familiilor cu copii: viziune de politici în UE și propuneri pentru RM, efectuat de către Expert Grup în 2014. Au fost identificate mai multe probleme și discutate posibilele soluții ale acestora.

O atenție deosebită necesită problema mamelor neasigurate, care beneficiază de o indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului doar pînă la împlinirea de acesta a vîrstei de 1,5 ani și care este foarte mică. Totodată, lipsa serviciilor de creșă le reține de la revenirea în cîmpul muncii.

O altă problemă discutată este necesitatea dezvoltării serviciilor de creșă și grădiniță private, în special în mediul urban. Acest fapt ar contribui la rezolvarea problemei supraîncărcării în instituţiile preşcolare, din cauza căruia se constată frecvenţa mărită de îmbolnăviri la copii.

Următoarea ședință a Grupului de lucru va avea loc în luna septembrie.