Vizite de studiu în raioanele țării privind dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale pentru copii și tineri între unitățile administrativ-teritoriale

În perioada 7-28 aprilie a.c., Cancelaria de Stat prin Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (CNPDC) şi Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei în baza Acordului de parteneriat, încheiat în vederea facilitării schimbului de experienţă şi bune practici privind dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale pentru copii și tineri între unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova, cu suportul financiar al UNICEF Moldova, a organizat 8 vizite de studiu și schimb de experiență interraională.

În cadrul discuțiilor purtate în raioanele Dondușeni, Fălești, Hîncești, Cahul, Ungheni, Soroca, Căușeni și Orhei au participat 163 reprezentanți ai tuturor unităților administrativ teritoriale din întreaga țară, printre care vicepreședinți de raioane, responsabili de probleme sociale, reprezentanți ai Direcțiilor Asistență Socială și Protecție a familiei și Direcțiilor Finanțe, precum și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Agenda vizitelor a inclus subiecte ce țin de situația copiilor din raioanele participante și serviciile dezvoltate, problemele ce țin de asigurarea durabilității financiare a serviciilor. În acest sens, raioanele gazdă au prezentat oaspeților realizările, problemele și provocările procesului de dezvoltare și menținere a serviciilor create. Totodată, s-a realizat și un schimb de bune practici în abordarea altor subiecte ce țin de conlucrare în cadrul echipelor multidisciplinare și implementarea Legii 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

Rezultatele discuțiilor, problemele abordate și soluțiile propuse se vor regăsi într-un Raport comun, ce va fi întocmit în luna mai. Acesta urmează a fi publicat pe paginawww.cnpdc.gov.md dar și propus pentru examinare membrilor Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.