Vizită de documentare în raionul Nisporeni

Recent, consultanţii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, asistaţi de cei ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale au efectuat o vizită de documentare în raionul Nisporeni. Aceştia şi-au propus să se informeze asupra mecanismului intersectorial de asigurare a drepturilor copilului la nivel local. Totodată, consultanţii au încercat să identifice principalele probleme cu care se confruntă specialiştii din domeniu în raionul Nisporeni.

În cadrul şedinţei Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, la care au participat şi consultanţii CNPDC, au fost puse în discuţie subiectele cu privire la prevenirea delicvenţei juvenile, mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referire, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, precum şi şcolarizarea obligatorie a copiilor cu vârsta între 7-16 ani.

Astfel, consultanţii CNPDC au constatat că în raionul Nisporeni sunt la evidenţă 15 300 copii. Dintre aceştia, 5571 copii cu vârsta între 7-16 ani frecventează instituţiile de învăţământ, 16 copii au rămas neşcolarizaţi, iar 62 copii de vârstă preşcolară nu frecventează grădiniţa (preponderent din s.Vulcăneşti). Dintre serviciile sociale în raionul Nisporeni există o şcoală internat cu o capacitate pentru 6 persoane şi o casă comunitară pentru copii cu diferite grade de dizabilitate. E de menţionat că pe parcursul anului 2017 în raionul dat au fost înregistrate 2 tentative de suicid în rândurile copiilor, 16 copii au fost victime ale infracţiunilor penale, iar 3 copii au fost victime ale agresiunilor sexuale.

Vizita de documentare a avut loc în baza proiectului de asistenţă tehnică oferit CNPDC de către UNICEF.