UNICEF rămâne un partener sigur pentru Cancelaria de Stat

La data de 7 decembrie  a avut loc ședința de lucru dintre reprezentanții Cancelariei de Stat și UNICEF Moldova.

În cadrul întrunirii, reprezentantul adjunct UNICEF Moldova, Margarita Tileva a apreciat pozitiv rezultatele comune, reiterând deschiderea pentru susținere și suport a Cancelariei de Stat în promovarea respectării drepturilor copilului în Republica Moldova.

Discuțiile s-au axat pe acțiunile ce vor fi implementate în anul 2019. Astfel, un accent aparte va fi pus pe monitorizarea activităților Consiliilor raionale și municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului și consolidarea eforturilor în asigurarea unui mediu favorabili pentru toți copiii.

De asemenea, pentru următorul an, este solicitat suportul UNICEF pentru a evalua poziția Republicii Moldova conform indicatorilor Scorecadru-lui European în domeniile de siguranță și securitate a copiilor. Menționăm că, aceste acțiuni vor contribui la identificarea lacunelor și concentrarea efortului statului pentru a oferi condiții sigure de dezvoltare a copiilor.

UNICEF acordă sprijin Cancelariei de Stat începând cu anul 2010, iar principalul scop al asistenței este de a consolida capacitățile şi eforturile autorităților publice centrale şi locale, astfel ca fiecare copil din Republica Moldova să crească într-o societate sigură.