Soroca a fost gazda unui atelier regional de lucru, organizat de CNPDC

Reprezentanți din 15 raioane: vicepreședinți pe probleme sociale, șefi și specialiști principali ai direcțiilor asistență socială și protecția familiei, direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, organului local în domeniul învățământului, au participat la atelierul regional de lucru ,,Implicarea copiilor în procesul decizional, organizat la Soroca, cu suportul UNICEF.

Evenimentul a avut drept obiectiv sensibilizarea responsabililor din domeniu privind dezvoltarea capacitățilo tinerelor generații de a se implica în luarea deciziilor. ,,Capacitatea de a lua decizii trebuie consolidată constant. Iar acest lucru necesită implicarea tuturor, atât a celor din sistemul de educație, cât și a celor din domeniul social...,, a menționat Tatiana Dnestrean, reprezentant UNICEF.

În cadrul atelierului, participanții au avut posibilitatea nu doar să se informeze asupra intrumentelor de aplicare a prevederilor Convenției privind drepturle copilului, dar si să cunoască experiența Consiliilor Consultative ale elevilor și a Consiliilor raionale ale Tinerilor cu privire a participarea acestora înprocesul decizional. Constatările făcute ilustrează o participare defectuoasă a elevilor și tinerilor în procesul decizional, iar acest lucru se datorează, în mare parte rezistenței maturilor de a le oferi această oportunitate.

Participrea tinerilor la evenimentul dat a evidențiat și o serie de stringențe ale acesora. Astfel, ei își doresc nu doar să fie consultați, ci și să participe plenar în administrarea comunităților, să își dea cu părerea când e vorba de planificarea bugetelor locale, să beneficieze de informare, ghidare și instruire, astfel încât participarea lor să fie una efectivă. Astfel, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului vine să accentuieze necesitate aprogramelor care să susțină și să promoveze participarea activă a tinerilor în luarea deciziilor.

Un alt atelier de acest fel urmează să se desfășoare în raionul Cahul. Evenimentele sunt organizate în cadrul proiectului de asistență tehnică, acordat de UNICEF pentru CNPDC.