Servicii de reabilitare şi reintegrare a copiilor, victime ale exploatării sexuale discutate la Chișinău.

Servicii de reabilitare şi reintegrare a copiilor, victime ale exploatării sexuale este genericul seminarului internaţional, organizat de Centrul Internaţional „La Strada”-Moldova, care şi-a ţinut lucrările în zilele de 10 –11 august curent. Având obiectivul general al seminarului schimbul de bune practici în domeniul reabilitării şi reintegrării copiilor, victime ale exploatării sexuale, cunoştinţele dobândite în cadrul seminarului urmează a fi utilizate în vederea dezvoltării şi pilotării modulelor de training pentru specialiştii avizaţi în domeniu. Seminarul a întrunit responsabili din acest segment din structurile de stat şi din societatea civilă, cum ar fi MMPSF, Secretariatul CNPDC, Direcția Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, CAP, CNPAC, CCF Moldova, IP, Centrul de criză „Sotis”(Bălţi), Centrul maternal „Pro Familia” (Căuşeni), Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică (CentrulPsiho-Socio-Pedagogic) din cadrul DGETS din Chişinău.