Ședința ordinară nr. 3/2014

Violența față de copiii nu mai este un subiect ascuns

La 18 septembrie 2014, Dna Tatiana POTÎNG, viceprim ministru, a convocat ședința ordinară a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului în cadrul căreia au fost discutate Progresele înregistrate în vederea protecției copilului victimă a abuzului și a infracțiunilor.
Potrivit informației prezentate de către Ministerul Afacerilor Interne în ultimul an au fost înregistrate 662 cauze penale în care copiii au fost victime ale infracțiunilor, sau cu 70,1 la sută mai mult comparativ cu anul precedent.
Dna Potîng a menționat faptul că “Deși constatăm o creștere a numărului de cazuri de violență față de copii, raportate, acest lucru se datorează aplicării instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, aprobate prin Hotărîrea de Guvern în luna aprilie, curent.”