Ședința ordinară nr. 1/2016

Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat şedinţa Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copiilor (CNPDC), care s-a desfășurat luni, 4 aprilie, cu participarea partenerilor de dezvoltare  UNICEF, USAID, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare, precum şi a mai multor ONG-uri active în domeniu: Lumos, CFF Moldova, CNPAC, CIDDC, Parteneriate pentru fiecare copil, fundația Terre des Hommes, IPP, Expert Grup, Centurl PAS, Centrul Orfeu.

În cadrul evenimentului, au fost abordate subiecte privind îmbunătăţirea cadrului normativ şi dezvoltarea unor mecanisme şi servicii integrate în domeniul protecţiei drepturilor copilului în Republica Moldova.

Premierul a mulţumit partenerilor de dezvoltare pentru asistenţa continuă acordată Guvernului în implementarea politicilor orientate spre protecţia şi promovarea drepturilor copilului, combaterea sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor. „Protecţia şi promovarea drepturilor copiilor este prioritatea primară a Guvernului. Îmi exprim convingerea că CNPCD-ul, va  fi va fi factorul stimulator si facilitator în procesul de dezvoltare, actualizare  şi implementare a politicilor cu impact pentru  copii, şi în colaborare cu partenerii de dezvoltare şi de dialog social va asigura monitorizarea implementării politicilor în interesul suprem al copilului”, a mai menţionat Pavel Filip.

Membrii CNPDC au discutat subiecte ce ţin de înregistrarea naşterii copilului, protecţia socială şi medicală a nou-născuţilor, precum şi serviciile de intervenţie timpurie la copii. În context, Premierul a dispus  Consiliului efectuarea unei analize situaţionale pentru identificarea copiilor nedocumentaţi, asigurarea interoperabilităţii datelor autorităţilor abilitate,  revizuirea cadrului normativ cu privire la costurile perfectării certificatului de nastere a copiilor cetăţeni a Republicii Moldova născuţi peste hotarele ţării.  Deasemenea a solicitat autorităţilor  întreprinderea acţiunilor pentru revigorarea instituţiilor de tip creşă.

O atenţie sporită a fost acordată siguranţei copiilor în mediul online, în contextul dezvoltării și interanaționalizării fenomenului de exploatatre și abuz a copiilor on-line. Acesta este în deosebi periculos pentru dezvoltarea psihico-emoţională a copiilor, dar și un subiect intens discutat în societate. În acest context, Premierul Pavel Filip a solicitat Ministerului Educaţiei includerea obligatorie în programele şcolare subiectelor orientate spre dezvoltarea competenţelor privind siguranţa în mediul online. De asemenea,  Premierul a dispus elaborarea unui Plan de acţiuni pentru promovarea siguranţei online a copiilor, care va include, printre altele, activităţi de informare a părinţilor privind riscurile respective, precum şi îmbunătăţirea asistenţei acordate copiilor acostaţi sau abuzaţi prin Internet. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne va asigura armonizarea deplină a cadrului național cu aquisul comunitar în materie de combatere a abuzului şi exploatării sexuale a copiilor şi aplicarea unor pedepse mai aspre  pentru comiterea  infracţiunilor din mediul online.

Membrii Consiliului au examinat demersul public parvenit din partea ONG-urilor active în domeniu, cu privire la deficienţele în implementarea Strategiei Protecţiei Copilului 2014-2020 în condiţiile descentralizării, diferenţelor de capacităţi şi resurse la nivel local. Autorităţile publice centrale de specialitate au primit sarcina de a elabora acţiuni, care ar diminua riscurile asociate cu implementarea strategiei menţionate. În acest context, Premierul a solicitat urgentarea prezentării pentru examinare şi aprobare în şedinţa de Guvern a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei.

În cadrul şedinţei CNPDC, a mai fost discutat şi aprobat Panul de acţiuni pe anul 2016 cu privire la soluţionarea unor probleme din domeniul educaţiei care au fost formulate în cadrul teleconferinței din luna trecută de cei, care trec prin reforme şi schimbări. Planul prevede măsuri urgente orientate spre îmbunătăţirea accesului la educaţie, asigurarea unei alimentaţii corecte, combaterea abandonului şi absenteismului şcolar, asigurarea cu cadre didactice competente, administrarea eficientă a şcolilor de circumscripţie, transportarea copiilor etc.

La solicitarea reprezentanţilor  societăţii civile prezenţi la şedinţa Consiliului a fost acceptată propunerea de creare a unui Grup Tehnic care va activa între şedinţele ordinare şi va facilita examinarea promptă a problemelor  ce vizează drepturile copilului. Grupul va fi prezidat de către doamna Grigoraş Stela.  Prima şedinţă a Grupului Tehnic va fi consacrată examinării problemelor din domeniul justiţiei juvenile.