Ședința extraordinară a CNPDC 1/2017

Situația actuală privind alimentația copiilor /elevilor și achiziționarea alimentelor în școli și grădinițe au fost discutate azi, 16 ianuarie 2017 în cadrul ședinței comune extraordinare a Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Grupului de lucru privind evaluarea situației în domeniul alimentației publice, inclusiv a copiilor în școli și grădinițe, prezidată de viceprim-ministrul Gheorghe Brega.

VicepremierulGheorgheBrega a menționat despre siguranța produselor alimentare, care constituie unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru sănătatea copiilor și competențele neclare și duplicitatea de atribuții între autoritățile statului responsabile de asigurarea siguranței alimentare și a sănătății publice.

Viceministrul educației Elena Cernei a informat despre Instrucțiunea cu privire la organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt care urmează să fie elaborată în scopul ameliorăriii statutului nutritional al copiilor. În context, Ministerul Sănătății a menționat că Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice monitorizează permanent problemele ce țin de nutriția copiilor în instituțiile de învățămînt, dar și în tot sistemul de alimentare publică.

Urmare a discuțiilor și a informației prezentate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, vicepremierul a reiterat importanța conlucrării specialiștilor din diverse domenii, inclusiv la etapa de elaborare a cadrlui normativ. În acest sens, Gheorghe Brega a dispus implicarea mai multor structuri în procesul de elaborare a proiectului Instrucțiunii și conlucrarea ministerelor de resort în procesul de modificare a legislației în scopul siguranței alimentare. 

La şedinţă au participat membrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Avocatul Poporului, reprezentanții partenerilor de dezvoltare și asociațiilor obștești active în domeniile protecției copilului și sănătății.