ședința de consultare a rezultatelor preliminare a chestionarului

În data de 10 august curent, specialiștii responsabili de completarea chestionarului pentru Studiul global al Națiunilor Unite privind copiii lipsiți de libertate s-au întrunit în ședința de consultare preliminară a rezultatelor completării acestuia.

Scopul studiului este de a evalua amploarea fenomenului privării copiilor de libertate, precum și motivele invocate, cauzele rădăcinilor, tipul și durata, tipurile locațiilor de detenție, documentarea bunelor practici și experiențe, sensibilizarea și promovarea schimbării în atitudinile și comportamentul stigmatizării față de copiii expuși riscului arestării sau deținuți, precum și a copiilor care sunt privați de libertate, elaborarea recomandărilor pentru cadru legal, politicile și practicile pentru a proteja drepturile copiilor în cauză, preveni detenția copiilor și reduce în mod semnificativ numărul de copii privați de libertate prin alternative eficiente, care nu sunt legate de custodie, conduse de interesul superior al copilului.

Studiul cuprinde perioada 2008-2017. Totodată, în mod special, chestionarul implică colectarea datelor conform situației din 26 iunie 2018, ceea ce va permite compararea situației dintre statele lumii și elaborarea unui clasament al țărilor.

Secterariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Cancelariei de Stat a fost desemnat în calitate de punct focal național pentru coordonarea elaborării răspunsului. Republica Moldova urmează să prezinte datele pînă la data de 1 septembrie curent.