ședința comună a Grupului tehnic al CNPDC și Grupului de lucru soluționarea problemei copiilor în situație de stradă