Rezultatele proiectului pilot de evaluare a necesităților copiilor cu dizabilități, prezentate în cadrul ședinței secretarilor CRPDC

Facilitarea schimbului de experiență și de bune practici în domeniul protecției drepturilor copilului, precum și informarea despre ultimele noutăți și inițiative în domeniu, au fost subiectele de discuție, ieri, 13 decembrie, în cadrul ședinței Secretarilor Consiliilor Raionale și Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

La întrunire, au fost prezentate rezultatele pilotării în raionul Sângerei a instrumentelor de evaluare ce țin de necesitățile copiilor cu dizabilități severe, precum și rezultatele serviciilor specializate pentru asistența acestora.

De asemenea, a fost enunțată  problema insuficienței și lipsei specialiștilor pregătiți pentru asistența copiilor cu dizabilități în procesul incluziunii educaționale. La acest subiect, participanții au menționat că, împreună cu responsabilii din consiliile raionale, au luat măsuri și au oferit copiilor servicii de calitate, atât în plan social, educațional, cât și medical.

Menționăm că în anul curent au fost realizate trei vizite de monitorizare a activității Consiliilor raionale pentru Protecția Drepturilor Copilului, iar pentru anul 2019, Direcția secretariate permanente din cadrul Cancelariei de Stat are planificate mai multe activități, ce au drept scop monitorizarea și asistența organelor consultative locale în domeniu.

Organizarea ședinței a fost susținută de UNICEF în cadrul proiectului de aasistență tehnică acordată Cancelariei de Stat.