Protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual – în atenția autorităților

Convenția de la Lanzarote privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual, semnată de către Republica Moldova încă în 2007 a fost subiectul unei mese rotunde, organizată în perioada 20-21 februarie de către doi dintre membrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului - Ministerul Afacerilor Interne și AO ,,La Strada,, în parteneriat cu Consiliul Europei. Participanții - reprezentanți ai Autorităților Naționale, ONG-uri, organizații internaționale de profil, mediul academic și cel privat au avut două zile de dialog constructiv, în care  au punctat progresele înregistrate de țara noastră la capitolul menționat, dar și provocările cu care se confruntă aceasta în implementarea Convenției de la Lanzarote. Astfel, participanții au trecut în revistă autoritățile competente și rolurile acestora în implementarea Convenției, mecanismele legale, documentele  de politici, oportunitățile de cooperare intersectorială,  precum și impactul pe care îl așteaptă de la acest instrument menit să acționeze in interesul superior al copilului.

Participanții au evidențiat activitățile de prevenire a exploatării și abuzului sexual față de copii ca fiind esențiale și cu impact măsurabil, menționând astfel necesitatea de informare, educare și deci, de fortificare a capacităților de rezistență a tinerelor generații pornind chiar de la curricula școlară. Tot aici apare iminența dezvoltării programelor de instruire și fortificare a cunoștințelor pentru specialiștii din domeniu. Totodată, rolul ONG-urilor în educarea tinerilor și adolescenților, în informarea și dezvoltarea capacității lor de rezistență este unul pe care se mizează substanțial. Siguranța pe internet, programe de instruire în domeniul investigării și urmăririi penale în caz de exploatare și abuz sexual față de copii, mecanisme de raportare și coordonare, etc au fost de asemenea analizate în cadrul întrunirii.

În cadrul evenimentului, reprezentanții Secretariatului CNPDC au comunicat participanților despre rolul acestuia  în protecția copiilor față de fenomenul exploatării și abuzului sexual, menționând totodată și  activitățile Secretariatului   de promovare a implicarii copiilor în procesul de luare a deciziilor.

Domeniile specifice încă mai necesită a fi fortificate în Republica Moldova, iar spectrul de acțiuni urmează a fi lărgit și complementat prin participarea activă a tuturor actorilor de ramură. 

Cu certitudine, țara noastră conștientizează amploarea fenomenului de exploatare și abuz față de copii, precum și impactul acestuia în creșterea și dezvoltarea sănătoasă a generațiilor care vin. De aceea ne propunem ca, în timp util să aplicăm la modul practic experiența bună a tărilor care, de asemenea, au ratificat Convenția de la Lanzarote, să dezvoltăm un mediu propice pentru impelentarea acesteia pe larg și în Moldova.