Procesul de asigurare a drepturilor copiilor care pot fi victime ale violenței, discutat în cadrul unei ședințe

Provocările procesului de cooperare dintre membrii echipei multidisciplinare în asigurarea protecției drepturilor copiilor victime sau potențiale victime ale infracțiunilor au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru, desfășurată în regim online. La eveniment au participat secretarii Consiliilor Raionale/Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, coordonatorii responsabili de protecția copilului față de abuz, neglijare, exploatare și trafic din cadrul Organelor locale de specialitate și alți specialiști în domeniul protecției drepturilor copilului.

Scopul ședinței a vizat discuții pe marginea provocărilor în procesul de cooperare dintre autorități la punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării şi traficului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.270/2014.

Participanții au avut posibilitatea de a discuta deficiențele identificate în procesul aplicării mecanismului de colaborare intersectorială, constrângerile în procesul de raportare și unele schimbări constatate de Compendiul statistic cu privire la evoluția în anul 2019 a cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic asupra copiilor, realizat de AO „CNPAC”.

La fel, au fost abordate unele concluzii ale evaluării eficienței și eficacității mecanismelor de colaborare intersectorială, aprobate de Guvern, discutate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului din 17 noiembrie 2020.

Reprezentanții CR/MPDC au fost îndemnați să se convoace în primele luni ale anului 2021 pentru a corobora datele tuturor sectoarelor implicate de la nivelul autorității publice locale, înainte de transmitere a rapoartelor anuale privind implementarea mecanismului intersectorial de colaborare către autoritățile publice centrale de specialitate. Astfel, autoritățile locale trebuie să se asigure, că fiecare caz suspect de violență, neglijare, abuz, exploatare sau trafic al copilului, sesizat în anul 2020, a fost luat la evidență de sectoarele relevante pentru a fi evaluat și referit către serviciile corespunzătoare, iar informația verificată ajunge în timp util la autoritățile centrale  responsabile.