Prim-ministrul Ion Chicu a prezidat ședința Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

Prim-ministrul Ion Chicu a prezidat prima ședință a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. La eveniment au participat ministrul Viorica Dumbrăveanu, reprezentanți ai MAI, MECC, ai ASP, UNICEF, dar și specialiști din cadrul Cancelariei de Stat.

Premierul a dat asigurări că subiectele ce țin de protecția drepturilor copilului vor deveni mult mai prezente pe agenda Guvernului: „Salut posibilitatea de a ne alătura tuturor celor care au declarat toleranță zero fenomenului violenței! Statistica privind violența în familie nu este deloc îmbucurătoare. Sunt necesare mai multe acțiuni pentru ca acest fenomen să fie condamnat și prevenit cât mai mult posibil. Este de competența și responsabilitatea noastră să oferim siguranță copiilor din Republica Moldova.”

La ședință a fost examinată Foaia de parcurs privind combaterea violenței împotriva copiilor din țară, care include circa 50 de acțiuni concrete. S-a convenit ca membrii Consiliului să vină cu recomandări pentru îmbunătățirea acesteia, ulterior documentul să fie inclus în proiectul Planului nou de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția drepturilor copilului.

Un alt subiect discutat a fost digitalizarea procesului de înregistrare a nașterii copilului. Premierul Chicu a solicit MSPMS, ASP și Agenției pentru Guvernare Electronică să conlucreze pentru a realiza activitățile necesare pentru punerea în aplicare a modului de înregistrare electronică a nașterii copilului. Noul mecanism este pus în aplicare începând cu ianuarie 2020. MSMPS va monitoriza transmiterea informațiilor necesare de la instituțiile medico-sanitare către ASP.

A fost prezentat Raportul de evaluare privind implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru 2011-2020. În context, Consiliul a decis includerea unui capitol, dedicat educației incluzive, cu măsuri concrete, în proiectul strategiei „Educație 2030” și a unui Plan de acțiuni în acest scop.

Reprezentantul UNICEF în RM, Desiree Monique Jongsma, a salutat progresele înregistrate de țara noastră în procesul de dezvoltare a educației incluzive. Totodată, a reiterat angajamentul instituției pe care o reprezintă în promovarea, urmărirea și realizarea tuturor ideilor din Foaia de parcurs.

Premierul Chicu s-a arătat îngrijorat de situația criminogenă cu implicarea minorilor: “Nu este dimineață în care să nu aflu despre cazuri grave întâmplate în decursul ultimelor 24 de ore – mai multe dintre ele implică copii. Culegem roadele involuției din ultimele decenii. Mulți copii au rămas în afara educației, cu un singur părinte, sau cu bunicii. Cred că școala trebuie readusă și implicată mult mai mult în procesul de educație a copiilor. Dacă nu ne implicam acum cu toată societatea, nimic nu ne va mai ajuta mai târziu! Trebuie să acționăm concertat.”

Consiliul a solicitat instituțiilor competente să întreprindă toate măsurile pentru identificarea, monitorizarea și acordarea asistenței necesare copiilor aflați în situație de risc.

În finalul ședinței, premierul a solicitat membrilor Consiliului prezentarea în termen de 10 zile a propunerilor de subiecte pentru Planul de activitate al CNPDC pentru anul 2020.