Prevenirea și combaterea violenței asupra copilului – obiectiv comun al întregii societăți

La 30 ianuarie, în mai multe state din lume, inclusiv în Republica Moldova, este marcată Ziua Internaţională a nonviolenţei în şcoală. În acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a prezintă datele raportului generalizat pentru semestru I al anului de studii 2018-2019, privind cazurile raportate de violență asupra copilului.

Astfel, conform datelor, în I semestru al anului de studii 2018-2019, angajații din sistemul educațional au raportat 4515 cazuri de violență asupra copilului care au avut loc în familie, școală sau în alte locuri şi servicii din comunitate. Potrivit raportului, cele mai multe cazuri – 2156, se referă la violența fizică, alte 1163 – la violența emoțională, iar 1128 – la neglijare. De asemenea, au fost semnalate 46 de cazuri de exploatare prin muncă și 22 de cazuri suspecte de abuz sexual. În aceeași perioadă, 698 de cazuri au fost referite organelor cu atribuții în protecția drepturilor copilului, fiind suspectate sau identificate drept cazuri grave de abuz.

Menționăm că, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării realizează continuu acțiuni de prevenire și combatere a violenței față de copii, cele mai recente măsuri fiind reconceptualizarea, urmare a reformei curriculare, a disciplinelor Educație pentru societate, obligatorie pentru elevii din clasele gimnaziale și liceale, și Dezvoltare personală, implementată în clasele I-XII. Astfel, curricula ambelor discipline școlare conțin mai multe unități de învățare referitoare la recunoașterea, prevenirea și combaterea violenței, inclusiv a bullying-ului (intimidări, înjosiri și hărțuieli sistematice). De asemenea, sunt desfășurate periodic formări și seminare la nivel național pentru cadrele didactice care predau aceste ore.

Reiterăm importanța și necesitatea cooperării dintre autoritățile publice centrale și locale, administrațiile instituțiilor de învățământ, cadrele didactice, părinții, societatea civilă și mass – media, în vederea asigurării un mediu educaţional sigur, protectiv și incluziv pentru toţi copiii.

Violenţa, sub orice formă, nu trebuie să se regăsească în spaţiul educațional, iar problema violenţei trebuie să devină o temă de reflecţie și atitudine pentru toţi.

 

(imagine-generic preluată:www.mediafax.ro)