Planul de implementare a Strategiei de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022 discutat la Cancelaria de Stat

Recent, în cadrul unei şedinţe comune, reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Cancelariei de Stat au convocat în şedinţa de lucru reprezentanţi ai Ministerului Edicaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei  Sociale, UNICEF, şi ONG-uri active în domeniul protecţiei copilului. Aceştia urmau să prezinte pînă la sfârşitul lui 2017 proiectul de Plan pentru implementarea Strategiei care îşi propune asigurarea fiecărui copil cu un mediu familial adecvat pentru a-şi atinge potenţialul maxim de dezvoltare şi a deveni un adult responsabil.

Odată realizat, Planul de implementare urmăreşte următorii indicatori de impact:

- circa 80% dintre părinţii/ reprezentanţii legali/ persoanele în grija cărora se află copilul participanţi la programe de educaţie parentală vor aplica practici pozitive de îngrijire, creştere şi educaţie a copiilor;

- circa 80% dintre copii (cu vârste între 0-18 ani) se vor dezvolta armonios într-un mediu familial mai prielnic atingerii potenţialului lor;

- circa 90% din copii cu vârsta de 0-7 ani se vor dezvolta corespunzător standardelor de învăţare şi dezvoltare timpurie.

Membrii grupului de lucru au avut posibilitatea să discute în detaliu acţiunile, riscurile, costurile, termenii, precum şi să identifice structurile şi instituţiile responsabile de implementarea Planului.

De asemenea, în urma propunerilor parvenite, Planul de implementare a Strategiei urmează să fie completat şi înaintat pentru discuţii publice, iar ulterior aprobat prin Hotărâre de Guvern.