Peste 36o de specialiști au fost instruiţi în domeniul protecției drepturilor copilului

În perioada 29 septembrie - 20 octombrie 2015 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, prin Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne-Elveția, a desfășurat zece seminare cu tema „Copilul în contact cu sistemul de justiție".

În cadrul acestor seminare, 365 de specialiști din întreaga republică au făcut cunoștință cu rezultatele proiectelor implementate de către Fundația „Terre des Hommes" în Republica Moldova și au primit Ghidul pentru profesioniști din domeniul protecției copilului  „Copilul în contact cu sistemul de justiție", elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova".

La fel, au fost puse în discuție aspecte privind activitatea poliției în aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare în protecția copilului, mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și celor sub vârsta răspunderii penale, activitatea serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii „Telefonul Copilului" 116111, dar și problemele, cu care ei se confruntă în activitatea desfășurată zi de zi.

Evenimentele organizate au devenit un bun prilej pentru a consolida relațiile de colaborare dintre specialiștii în domeniul protecției drepturilor copilului din raioanele învecinate din întreaga țară și au facilitat schimbul de experiențe și bune practici.