La Chişinău s-a desfăşurat atelierul de lucru “Implicarea copiilor în procesul decizional”

Pe  28 noiembrie, la Chişinău s-a desfăşurat atelierul de lucru “Implicarea copiilor în procesul decizional”, organizal de către consultanţii Secretariatului permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului de comun cu UNICEF.

La atelier au participat în jur de 50 de persoane cu tangenţe de activitate în domeniul de protecţie a copilului: vicepreşedinţi de raioane şi sefi ai direcţiilor de asistenţă socială, reprezentanţi ai organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului dar şi coordonatori ai Consiliului Consultativ al Copiilor şi reprezentanţi ai Consiliului Raional al Tinerilor.

Organizatorii evenimentului şi-au propus să vină cu o serie de recomandări şi instrumente pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind drepturile copiilor, mai ales la capitolul participării acestora în procesul decizional. “Amintiţi-vă cum a fost în copilăria noastră, cum ne simţeam atunci când ni se spunea: nu face asta, nu este corect aşa, nu e bine ceea ce faci. Cât de frustraţi ne simţeam. Vă îndemn să încurajaţi copiii să fie parte a deciziilor pe care le luaţi, să îi ascultaţi şi să le daţi încredere în propiile forţe!” – a spus Barbara Jamar, şefa programului Protecţia Copilului UNICEF.

Discuţiile din cadrul atelierului au evidenţiat  lipsa participării reale a copiilor în procesul decizional, tratarea lor ca persoane nepregătite să ia o decizie şi organizarea mai mult formală a evenimentelor cu participarea tinerilor, fără a le asigura dreptul de a influienţa deciziile cu privire la ei. “Din păcate, nu ne putem lăuda astăzi cu mari rezultate privind participarea copiilor în procesul decizional. Mai mult decît atît, pentru a asigura iluzia acestei  participări, îi încadrăm în diferite evenimente de ordin cultural, social, dar uităm să le cerem opinia, să ţinem cont de aceste opinii, să ne ghidăm de ele atunci cînd elaborăm documente şi politici de ramură. Şi mai uităm că ei stiu vor ascultaţi, ei au ce ne spune…” – a menţionat Marcela Ţîrdea, consultant principal, secretar  al CNPDC.  Pe de altă parte, tinerii prezenţi la eveniment, în calitata lor de reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Tinerilor, Consiliilor  Consultative ale Copiilor şi Consiliului Naţional al Elevilor au menţionat: “deşi în unele raioane există o colaborare bună între autorităţi şi Consiliul Elevilor, este inadmisibil faptul că, în foate multe raioane pe care le-am vizitat am constatat că tinerii de acolo nici măcar nu cunosc ca ei au dreptul de a fi prezenţi la şedinţele Consiliului Raional în chestiunile legate de ei, că ei au dreptul la o parere de care să se ţină cont în şcoală, în societate, etc.”

Evenimentul a avut drept scop motivarea autorităţilor locale să asigure participarea tinerilor în procesul decizional, să construiască împeună un parteneriat orientat spre luarea deciziilor potrivite şi adaptate necesităţilor tinerilor generaţii. Acesta a fost organizat cu suportul UNICEF în baza proiectului de asistenţă tehnică acordat CNPDC şi cu asisenţa reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Alte doua activităţi de acest gen urmează să se desfăşoare la Soroca şi Cahul pe parcursul lunii decembrie.