Justiţie prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în conflict cu legea penală în sistemul de justiţie al Republicii Moldova

Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului a participat la lucrările conferinței naționale „Justiţie prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în conflict cu legea penală în sistemul de justiţie al Republicii Moldova”, organizate de către Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova şi Ambasada Finlandei la Bucureşti.

Scopul conferinței a fost accentuarea liniilor strategice de reformare şi consolidare a sistemului de justiţie prietenos copiilor în Republica Moldova, precum şi îmbunătăţirea cooperării factorilor de decizie care asigură respectarea interesului superior al copilului implicat în sistemul de justiţie.

În cadrul conferinţei s-a discutat despre noi inițiative de reforme și a avut loc prezentarea rezultatelor studiului de monitorizare a şedinţelor de judecată în cauzele penale în care sunt implicați copiii.

Totodată, în cadrul Sesiunii 3, moderate de către secretarul executiv al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, participanții la conferință au fost familiarizați cu rezultatele aplicării timp de 22 luni a programelor psiho-sociale adresate copiilor sub vîrsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea, precum și experiența acumulată în raioanele Ungheni și Orhei.