instrument CDC: Principii generale

Informații necesare:

(a) Nediscriminare (art. 2);

(b) Interesul superior al copilului (art. 3);

(c) Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare (art. 6);

(d) Respectarea opiniilor copilului (art. 12).

Informațiile care completează cele cuprinse în documentul comun de bază ar trebui furnizate cu privire la măsurile speciale luate pentru prevenirea discriminării (art. 2) și pentru a se asigura că, copiii aflați în situații defavorizate se pot bucura și își pot exercita drepturile. Atunci când este cazul, ar trebui furnizate informații cu privire la măsurile de combatere a discriminării bazate pe sex și pentru a asigura deplina desfășurare a drepturilor lor de către copiii cu dizabilități, copiii aparținând minorităților și copiii indigeni.

Informații actualizate cu privire la măsurile legislative, judiciare, administrative sau de altă natură în vigoare, în special cu privire la modul în care principiile interesului superior al copilului (art. 3) și la respectarea opiniilor copilului ( art. 12) sunt abordate și puse în aplicare prin decizii legislative, administrative și judiciare.

În ceea ce privește dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare (art. 6), ar trebui furnizate informații cu privire la măsurile luate pentru a se asigura că, copiii se bucură de acest drept fără discriminare. În special vor fi indicate informații despre măsurile luate pentru:

(a) A garanta că pedeapsa capitală nu este aplicată pentru infracțiunile comise de persoane sub 18 ani;

(b) Înregistrarea deceselor și uciderilor extrajudiciare ale copiilor;

(c) Prevenirea sinuciderii copilului și eradicarea infanticidului și măsuri privind alte probleme relevante care afectează dreptul la viață, supraviețuirea și dezvoltarea copiilor.

Adițional se va ține seama de Comentariile Generale ale Comitetului nr. 14 (2013) privind dreptul copilului de a avea interesele sale cele mai bune drept prioritate; Nr. 12 (2009) privind dreptul copilului de a fi ascultat; și nr. 11 (2009) privind copiii indigeni și drepturile lor în temeiul Convenției.