Evaluarea Necesităților Serviciilor de Prevenire Primare, Secundare și Terțiare pentru copii care se află în conflict cu legea

Secretariatul permanent a participat la masă rotundă, organizată de către Ministerul Justiţiei pentru a discuta proiectului de Studiu cu privire la Evaluarea Necesităților Serviciilor de Prevenire Primare, Secundare și Terțiare pentru copii care se află în conflict cu legea, elaborat cu suportul Companiei CORAM International şi UNICEF.

În cadrul şedinţei au fost discutate necesităţile pentru servicii primare, secundare şi terţiare de prevenire pentru copii în conflict cu legea în Moldova, lipsa serviciilor orientate spre prevenirea comiterii infracțiunilor sau combaterea motivelor care duc la comiterea de infracțiuni şi elaborarea recomandărilor pentru serviciile de prevenire. Studiul a evidențiat necesitatea efortului identificării timpurii a copiilor ce pot intra în contact cu legea şi a serviciilor consolidate pentru a răspunde îngrijorărilor ce ţin de protecţia copilului, în special în cazul în care copii sunt expuşi unor riscuri de protecţie la domiciliu. 

Drept urmare a elaborării prezentului studiu va fi necesară o coordonare îmbunătăţită dintre diferiţi parteneri de implementare şi o claritate privind autoritatea responsabilă la fiecare etapă concretă. Aceste obiective pot fi atinse prin elaborare unei strategii sau a unui plan de acţiuni pentru prevenirea delicvenţei juvenile. 

La eveniment au participat membrii grupului de lucru inter- instituţional responsabili de domeniul justiţiei juvenile.