Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat anunță concurs pentru selectarea expertului național pentru analiza statutului recomandărilor Comitetului pentru Drepturile Copilului

Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat

(în scopul realizării activităților prevăzute de asistența tehnică oferită de UNICEF Moldova Cancelariei de Stat)

anunță concurs pentru selectarea expertului național pentru analiza statutului recomandărilor Comitetului pentru Drepturile Copilului

 (decembrie 2018)

 

Scopul general al sarcinii:

Analiza stadiului implementării observațiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului a ONU emise pentru Republica Moldova în anii 2002, 2009 și 2017

Sarcina include:

1. Elaborarea unui raport de inițiere, care va include metodologia, instrumentele de colectare a datelor, planul de lucru cu termene clare și o analiză a rapoartelor de țară privind implementarea Convenției privind Drepturile Copilului și a observațiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului a ONU

2. Cartografierea tuturor acțiunilor specificate în Observațiile finale, calendarul și stadiul realizării lor, dacă este cazul, a motivelor și justificărilor oferite de Republica Moldova pentru omiterea acestora din procesul de lucru.

3. Dezvoltarea conținutului pentru directorul paginii web a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) dedicat monitorizării implementării recomandărilor Comitetului pentru Drepturile Copilului (https://cnpdc.gov.md/ro/content/cartografierea-realizarii-observatiilor-comitetului-pentru-drepturile-copilului -crc)

4. Elaborarea raportului și prezentării pentru o eventuală dezbatere în cadrul ședinței grupului tehnic al CNPDC.

Cerințe față de candidat:

• studii superioare în domeniile administrație publică, drept sau domeniu conex;

• experiență relevantă în analiza/expertiza politicilor și datelor;

• capacitate analitică excelentă;

• cunoașterea politicilor internaționale și regionale în domeniul protecției drepturilor copilului.

• cunoașterea limbilor română, engleză, atât oral cât și scris.

• cunoașterea limbii ruse, va constitui un avantaj.

• experiența în colaborarea cu UNICEF sau alte agenții ale ONU va constitui un avantaj.

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail dosarul de concurs:

Descrierea experienței relevante a candidatului cu un tip similar de sarcini (maximum 300 de cuvinte)

Anexă: lista sau link-uri către o activitate conexă efectuată anterior de către consultant

Curriculum Vitae

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular)

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 4 decembrie 2018, ora 17:00.

Informații suplementare:

Svetlana Mirca

Telefon –  022.250.237

e-mail: secretariat.CNPDC@gov.md

Adresa poștală – 2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, oficiul 617