Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat anunță concurs pentru selectarea expertului național pentru elaborarea modificărilor a cadrului de reglementare a activității CNPDC și a structurilor locale ale acestuia

Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat

(în scopul realizării activităților prevăzute de asistența tehnică oferită de UNICEF Moldova Cancelariei de Stat)

anunță concurs pentru selectarea expertului național pentru elaborarea modificărilor a cadrului de reglementare a activității Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și a structurilor locale ale acestuia

  (decembrie 2018)

 

Scopul general al sarcinii:

Elaborarea unui pachet de modificări la cadrul juridic care reglementează activitatea Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și a structurilor sale locale (consiliile raionale / municipale pentru protecția drepturilor copilului).

Sarcina include:

1. Elaborarea unui raport de inițiere, care va include metodologia, instrumentele de colectare a datelor și planul de lucru cu termene clare și o analiză a cadrului actual și a proiectelor / avizelor emise anterior pentru îmbunătățire a acestuia.

2. Colectarea datelor (interviuri, focus grupuri)

3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului de modificare a Regulamentului Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) aprobat prin HG nr. 409/1998.

4. Consultarea proiectului hotărîrii Guvernului elaborat cu toate părțile interesate, inclusiv reprezentanții consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului și societatea civilă în mun.Chișinău (pentru Chișinău și regiunea centrală), rl. Taraclia (pentru regiunea sudică) și rl. Edineț (pentru regiunea de nord).

5. Elaborarea raportului final și prezentării pentru o eventuală discuție în cadrul ședinței grupului tehnic al CNPDC.

Cerințe față de candidat:

• studii superioare în domeniile administrație publică, drept sau domeniu conex;

• experiență relevantă în analiza/expertiza și elaborarea cadrului normativ;

• capacitate analitică excelentă;

• cunoașterea politicilor internaționale și regionale în domeniul protecției drepturilor copilului.

• cunoașterea limbilor română, rusă, atât oral cât și scris.

• cunoașterea limbii engleze, va constitui un avantaj.

• experiența în colaborarea cu UNICEF sau alte agenții ale ONU va constitui un avantaj.

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail dosarul de concurs:

Descrierea experienței relevante a candidatului cu un tip similar de sarcini (maximum 300 de cuvinte)

Anexă: lista sau link-uri către o activitate conexă efectuată anterior de către consultant

Curriculum Vitae

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular)

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 4 decembrie 2018, ora 17:00.

 

Informații suplementare:

Svetlana Mirca

Telefon –  022.250.237

e-mail: secretariat.CNPDC@gov.md

Adresa poștală – 2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, oficiul 617