Dialog în materie de politici privind prevenirea maltratării copilului

Secretariatul permanent a participat la şedinţa organizată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii cu tema: "Dialog în materie de politici privind prevenirea maltratării copilului”.

Participanții la ședință au făcut cunoștință cu Planulul de acțiuni european pentru prevenirea maltratării copilului. Totodată, Ministerul Sănătății a prezentat Raportul privind situația curentă în Republca Moldova. Ministerele Muncii, Proteсțciei Sociale și Familiei, Educației și Afacerilor interne au prezentat acțiunile întreprinse în vederea prevenirii maltratării copiilor. 

Rezultatele discuțiilor purtate precum și acțiunile necesare se vor regăsi într-un Plan de acțiuni, care urmează a fi elaborat de către Ministerul Sănătății.