Atelierul naţional „Protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului printr-un sistem consolidat şi funcţional”.

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu suportul UNICEF Moldova, a desfăşurat, joi 10 martie 2016,  Atelierul naţional „Protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului printr-un sistem consolidat şi funcţional”.

La doi ani de la aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 270 din 8 aprilie 2014, reprezentanţi ai ministerelor responsabile de implementarea Hotărârii Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 2014 (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei) ai administraţiilor publice locale (mun. Chişinău şi Bălţi, rl. Criuleni, Cimişlia, Căuşeni, Orhei, Leova, Hînceşti, Străşeni) şi ai ONG-urilor din domeniul protecţiei drepturilor copiilor, au vorbit despre progresul de implementare a mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului, cît şi despre  practicile pozitive de implementare a acestuia.

Deasemenea, la eveniment au participat şi membrii Grupului de Reflecţie a Copiilor pentru elaborarea raportului pentru Comitetul ONU privind Drepturile Copilului, care au prezentat opinia copiilor referitor la implementarea drepturilor la protecţie împotriva tuturor formelor de abuz.

Tot în cadrul atelierului, a fost prezentat şi studiul “Atitudinea societăţii faţă de răspunsul statului la cazurile de abuz” care reflectă încrederea populaţiei în autorităţile cu atribuţii de asigurare a protecţiei copiilor, implicarea membrilor comunităţii în identificarea cazurilor de abuz, dar şi percepţiile populaţiei faţă de abuz.

Potrivit studiului opt din zece respondenți au fost de acord că populația este indiferentă privind violența asupra copilului și nu se implică în raportarea cazurilor de abuz asupra copilului. Cauzele principale ale neraportării se referă la: frica de abuzator, neîncrederea în soluționarea cazurilor de către instituțiile statului, sentimentul de rușine, neinformarea populației despre modalitatea de raportarea a acestor cazuri.

Evenimentul a fost organizat în contextul implementării Obiectivului general 2Prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, promovarea practicilor nonviolente în creşterea şi educarea copiilor din  Strategia pentru Protecţia Copilului pe anii 2014-2020 şi a fost susţinut financiar de către UNICEF Moldova.