Atelier de lucru "Problema vagabondajului și cerșitului practicat de minori în mun.Chișinău"

În legătură cu creșterea alarmantă a numărului sesizărilor cu privire la situația “copiilor străzii” din mun. Chișinău, înregistrate în ultima perioadă precum și necesitatea de a consolida resursele și expertiza existentă în vederea soluționării problemei vagabondajului și cerșitului practicat de minori,]n data de 12 octombrie curent, a avut loc atelierul de lucru"Problema vagabondajului și cerșitului practicat de minori în mun.Chișinău"

Ședința a reunit reprezetnanții autortăților publice centrale și locale, partenerilor de dezvoltare și societatății civile.  

Au fost puse în discuție problemele și posibilele soluții ce țin de asistența socială, medicală și psihopedagogică a minorilor, care manifestă un comportament deviant și duc un mod de viață stradal, asigurarea ordinii publice, lucrul cu reprezentanții legali ai minorilor în cauză. 

Cei prezenți au avut posibilitatea de a face un schimb de opinii și experiențe de lucru cu copiii vizați.