Atelier de lucru pentru consolidarea capacităților în domeniul Protecției Drepturilor Copilului

Al treilea atelier de lucru pentru ,,Consolidarea capacităților secretarilor Consiliilor Raionale/Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului,, a avut loc la 29 martie și a întrunit secretari CRPDC din 35 unități administrativ teritoriale pentru a pune în discuție o serie de probleme comune cu care se ciocnesc, dar și pentru a face un schimb constructiv de experiență privind soluționarea acestora.

Totodată, specialiştii au luat act de observaţiile finale ale Comitetului ONU pentru drepturile copilului privind al patrulea şi al cincilea raport periodic combinat al Republicii Moldova, pus în discuţie și la nivel central în cadrul şedinţei Grupului tehnic al CNPDC, care a avut loc la 28 martie. Documentul va servi  drept suport  pentru planificarea activităţii CRPDC-urilor pentru următorii 3 ani, pregătindu-se, astfel,  gradual pentru raportarea din anul 2022.

De asemenea, participanții la atelier au făcut cunoștință cu directoriile noi ale paginii web a CNPDC: drepturile copilului,  informaţiile utile precum şi setul de date Copiii Moldovei - indicatorii de bază. Informaţia actualizată vine să sprijine specialiştii întru planificarea şi pregătirea şedinţelor CRPDC, facilitînd documentarea veridică, complexă și rapidă.

Un subiect de interes, abordat în cadrul atelierului și care trebuie să ajungă în agenda CRPDC-urilor din acest an, pentru a determina soluţiile optime la nivel local privind îmbunătăţirea situaţiei de moment ține de cauzele abandonului şcolar.

În scop informativ, reprezentanţiii AO CCE Moldova, de asemenea prezenți la eveniment, au accentuat importanţa monitorizării implementării deciziilor comisiilor pentru copilul aflat în dificultate, privind plasarea copiilor în servicii de plasament de urgenţă.

În cadrul aceluiași eveniment, participanții au primit recomandări privind elaborarea rapoartelor de activitate a CRPDC pentru anul 2017, fiind menționate cele mai importante direcţii de politici în domeniul protecţiei dreptrurilor copilului.

Scopul final al atelierului, organizat de către Secretariatul Permanent al CNPDC de a consolida capacităţile secretarilor Consiliilor Raionale/Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a fost atins prin implicarea maximă a tuturor participanților evidențiind necesitatea de organizare periodică a acestor tipuri de întruniri.

Evenimenutl a avut loc în cu suprotul UNICEF în cadrul proiectului de asistență tehnică acordat CNPDC din cadrul Cancelariei de Stat.