Atelier de lucru „Consolidarea capacităţilor secretarilor Consiliilor raionale/municipale pentru protecţia drepturilor copilului”

Consultanţii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului au desfăşurat un atelier de lucru care a avut drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă secretarii Consiliilor pentru protecţia drepturilor copilului la nivel de raion/municipiu, dar şi a mecanismelor de soluţionare a acestora.

Aşadar, deşi cadrul normativ privind funcţionarea mecanismelor de protecţie a drepturilor copilului la nivel de raion este unul complex, mai există totuşi unele lacune care s-au conturat în discuţiile cu secretarii Consiliilor locale. Ne referim aici la inexistenţa unor servicii pentru copiii în conflict cu legea, la graficele de întrevedere a copiilor cu părinţii aflaţi în divorţ, la mecanismul de instituire a tutelei/curatelei, sau la mecanismul defectuos de colaborare, în unele situații cu primarii şi preşedinţii de raion.

Secretarii Consiliilor raionale/municipale au lansat o serie de propuneri întru soluţionarea problemelor cu care se confruntă: comasarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu Comisia pentru copilul aflat în dificultate, comasarea Consiliilor cu tangenţe în respectarea drepturilor omului, completarea statelor de personal cu unităţi de psiholog, identificarea mecanismelor de cooperare a DASPF cu primarii si preşedinţii de raion, crearea Centrelor de zi pentru copiii aflaţi în conflict cu legea.

Problemele identificate, precum şi propunerile parvenite urmează să fie structurate de către CNPDC şi înaintate cu titlu de propunere pentru completarea legislaţiei în vigoare.

Atelierul de lucru a fost organizat de către CNPDC cu suportul oferit de UNICEF în cadrul proiectului de asistenţă tehnică.