Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

Atelier de lucru "Problema vagabondajului și cerșitului practicat de minori în mun.Chișinău"

În legătură cu creșterea alarmantă a numărului sesizărilor cu privire la situația “copiilor străzii” din mun. Chișinău, înregistrate în ultima perioadă precum și necesitatea de a consolida resursele și expertiza existentă în vederea soluționării problemei vagabondajului și cerșitului practicat de minori,]n data de 12 octombrie curent, a avut loc atelierul de lucru"Problema vagabondajului și cerșitului practicat de minori în mun.Chișinău"

Ședința a reunit reprezetnanții autortăților publice centrale și locale, partenerilor de dezvoltare și societatății civile.  

Au fost puse în discuție problemele și posibilele soluții ce țin de asistența socială, medicală și psihopedagogică a minorilor, care manifestă un comportament deviant și duc un mod de viață stradal, asigurarea ordinii publice, lucrul cu reprezentanții legali ai minorilor în cauză. 

Cei prezenți au avut posibilitatea de a face un schimb de opinii și experiențe de lucru cu copiii vizați.