Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

În baza hotărîrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 1 din 28 mai 2018 (pct. I. 5) prin indicația nr 39-01-7203 din 11 septembrie 2018 a fost reactualizată componența nominală a Grupului Tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului instituit prin Hotărîrea Consiliului nr. 1 in 17 februarie 2012.

Grupul tehnic va fi convocat în caz de necesitate pentru soluționarea promptă și integrată a problemelor privind protecția drepturilor copilului; va face propuneri privind includerea sau excluderea subiectelor/tematici în/din agenda ședințelor Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului; va propune convocarea ședințelor extraordinare pe cele mai stringente probleme apărute; îşi va axa activitatea pe abordarea pozitivă și intersectorială a necesităţilor copilului şi familiei în procesul de implementare a politicilor guvernamentale de protecţie a drepturilor copilului.

Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, vor asigura participarea persoanelor desemnate în calitate de membri la şedinţele de lucru. În funcție de necesitate pot fi invitați reprezentanți ale altor autorităţi publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și donatorilor, experţi.

Activitatea Grupului tehnic va fi asigurată de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Componența Grupului Tehnic:

Moldovan-Batrînac Viorelia

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe politici societale, președintele Grupului Tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Crudu Valentinșef al direcției învățămînt general, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Nistor Dorelșef al secției siguranță copii, Direcția activității comunitare a Direcției generale securitate publică, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne
Mirca Svetlanaconsultant principal în Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Cancelaria de Stat
Trofin Gheorgheconsultant principal în direcția politici de protecție a drepturilor copilului și a familiilor cu copii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Hîrbu Veronicaconsultant superior în direcția avizare acte normative, Ministerul Justiție
Cucu Parascoviaconsultant superior în secția finanțe în sănătate și protecțe socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor
Stoianov Liubovișef al direcției statistica serviciilor sociale și condițiilor de trai, Biroul Național de Statistică
Tentiuc Tamarașef Direcția drepturilor copilului, Oficiul Avocatului Poporului
Gornea Marianaprocuror, șef al Secției justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecție intereselor societății
Sergiu Rusanovschiofițer protecția copilului, Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova
Rebeja Teodoramanager de program, Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova
Buzdugan Carolinasecretar al Alianței ONG-urilor Active în domeniul protecției copilului și familiei
Mămăliga Danielapreședinte al Asociației Obștești „Parteneriate pentru fiecare copil”
Bulat Galinamanager de proiect, Asociația Obștească „Lumos Foundation Moldova”
Corețchi-Mocanu Rodicacoordonator al programelor de asistență psihosocială, Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”
Savoschin Dorinamedic pediatru din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului, membru al Societății de pediatrie din Moldova

10.12.2019

Заседание технической группы Национального совета по защите прав ребенка состоялось 29 ноября.
 
Повестка дня встречи включала презентацию результатов текущего прогресса в реализации Конвенции ООН о правах ребенка (КПР), проблемы в реализации положений статьи 32 КПР, касающиеся защиты детей подверженых экономической эксплуатации, в том числе посредством существующих механизмов выявления случаев. эксплуатации.
 
Члены Технической группы были осведомлены о прогрессе в решении проблемы беспризорных детей в муниципии Кишинэу после введеня службы уличной поддержки в феврале этого года, о проблемах местного органа опеки в этом отношении и обсудили возможные решения. Следует отметить, что процесс социальной и образовательной реинтеграции детей улицы является сложным, и проблема остается на повестке дня центральных и местных органов власти. Присутствующие согласились с тем, что необходимо продолжать диалог между отраслевыми министерствами и местной публичной администрацией для определить решения по включению детей в образование, особенно техб кто выражают желание вернуться к образованию.
 
По предложению Управления постоянных секретариатов членам Технической группы было предложено представить предложения для включения в повестку дня следующего заседания Национального совета по защите прав ребенка.
 
Организация этого мероприятия была поддержана ЮНИСЕФ в рамках проекта технической помощи, предоставленной Государственной канцелярии для поддержки деятельности Национального совета по защите прав ребенка.
agenda ;i prezentarea 29.11.2019
, , , , ,