Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

 

În baza hotărîrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 1 din 04 aprilie 2016 (pct. I. 1) prin indicația nr 39-01-24 din 13 iunie 2016 a fost instituit Grupul de lucru interinstituțional pentru identificarea problemelor existente în mecanismul de asigurare a dreptului copilului la înregistrarea nașterii.

Grupul de lucru va efectua o analiză situațională a eficienței sistemului național de înregistrare a copilului și va elabora recomandări pentru dezvoltarea conceptului și cadrului normativ în vederea instituirii mecanismului de interoperabilitate a datelor furnizate de diferite autorități responsabile de înregistrarea copiilor; va elabora propuneri pentru modificarea cadrului normativ existent; va elabora un mecanism eficient de comunicare şi procedura de colaborare a structurilor abilitate, în vederea optimizării formulei de asistenţă a părinţilor în procesul înregistrării naşterii copiilor; va monitoriza procesul de înregistrare a cazurilor dificile; va elabora Ghidul privind procedura de documentare a copiilor în diverse situații și va prezenta proiectele de revizuire a actelor normative în cadrul şedinţei Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Сopilului, planificate pentru a fi organizată în luna septembrie, curent

Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, vor asigura participarea persoanelor desemnate în calitate de membri la şedinţele de lucru. În funcție de necesitate pot fi invitați reprezentanți ale altor autorităţi publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și donatorilor, experţi.

Coordonarea activităţii Grupului de lucru se va efectua de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Componența Grupului de lucru:

 Viorica Dumbrăveanu viceministrul muncii, protecției sociale și familiei, președinte al Grupului de lucru
 Rodica Moraru - Chilimar șef Secția politici familiale și asistență socială pentru copii, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 
 Valentin Crudu șef Direcția învăţămînt preuniversitar, Ministerul Educației
 Tudor Tihon șef Serviciu e-transformare, Ministerul Justiției
 Avelina Viziru șef adjunct Direcția asistență juridică, Serviciul Stare Civilă
 Petru Crudu director adjunct, Centru național de management în sănătate
 Lilian Luca șef Secția siguranță copii, Direcția activități comunitare a Direcției generale securitate publică a IGP, Ministerul Afacerilor Interne
 Victor Lapusneanu consilier, Directia Afaceri Globale si Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
 Andrei Ursu atașat, Directia Afaceri Globale si Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
 Alexandru Doni  șef Direcția cetățenie și evidență a persoanelor din cadrul Departamentului acte de identitate, Î.S. “CRIS Registru”
Mariana Gorneaprocuror, șef adjunct Secția minori și drepturile omului, Procuratura Generală
Cornelia Amihalachioaieofițer performanță și inovație socială, coordonator monitorizare și evaluare, Centrul de guvernare electronică
Ana Calfaconsultant superior, Secţia statistica demografică, Biroul Național de Statistică
Sergiu Rusanovschiofițer protecția copilului, UNICEF Moldova
Maria Tîrgoalășef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, rl. Ialoveni
Ion Racușef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, rl. Orhei
Irina Turețchimanager serviciu APP, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, rl. Ungheni
Mircea Bugaconsilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și dezvoltării sociale
Svetlana Mircaconsultant principal, Secretariatul permanent al CNPDC

Страница в разработке!