Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

În scopul executării hotărîrii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr.4 din 06 august 2013 (pct.I, 5) prin indicația nr. 39-01-29 din 5 august 2016 este instituit Grupul de lucru interinstituțional pentru coordonarea procesului de elaborare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2016-2022 .

În data de 7 octombrie 2016 Strategia intersectorială privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2016-2022 a fost aprobată.

Componența Grupului de lucru

Elena Cerneiviceministrul educației, președintele Grupului de lucrui
Valentin Crudușef Direcția învăţămînt preuniversitar, Ministerul Educației
Corneliu Țărușșef adjunct al Direcției politici de protecție a familiei și drepturilor copilului, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Galina MorariŞef adjunct Direcția asistență medicală spitalicească și urgență, Ministerul Sănătății
Maria Vrînceanuconsultant, Direcția învăţămînt preuniversitar, Ministerul Educației
Angela Caraşef sector Parteneriate Educaţionale, Institutul de Ştiințe ale Educației
Tatiana TurchinăLector, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Valentina PriţcanProrector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, Bălţi
Valentina LunguDirector școala-grădiniță nr. 152 Centrul Metodic al Învățământului Formativ conform Programului ”Pas cu Pas”, Chișinău)
Natalia Zoteametodist, instituția preșcolară nr. 183, mun. Chișinău
Larisa Vîrtosucoordonator programe educație și dezvoltare timpurie, UNICEF Moldova
Teodora RebejaCoordonator de program, reprezentanța Fundației ”Terre des Hommes” în Republica Moldova
Marcela DilionCoordonator de proiect, AO „Keystone Moldova”
Sergiu Lîsencoexpert independent, președite AO „Centrul de dezbateri Criuleni”
Tamara Tentiucconsultant principal, Oficiul Avocatului Poporului
Ala Revencopreședintele grupului de inițiativă „Grupul Părinților Solidari”
Viorelia Moldovan-Batrînacconsilier principal de stat pe probleme societale, Cabinetul Primului Ministru
Svetlana Mircaconsultant principal, Secretariatul permanent al CNPDC

Страница в разработке!