Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

În baza hotărîrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copiului nr 1 din 04 aprilie 2016 (pct. III. 4) prin indicația nr 39-01-17 din 23 mai 2016 a fost instituit Grupul de lucru intersectorial pentru elaborarea Planului comun de acțiuni pentru promovarea siguranței pe internet a copiilor.

Grupul de lucru va elabora Planul comun de acțiuni pentru promovarea siguranței pe internet a copiilor, care va include aspecte privind informarea părinților despre pericolele mediului on-line pentru copii, consolidarea capacității tehnice și umane a autorităților responsabile de combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet și îmbunătățirea asistenței acordate copiilor abuzați și va prezenta rezultatele activităţii sale în cadrul şedinţei Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Сopilului, planificate pentru septembrie, curent.

Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, vor asigura participarea persoanelor desemnate în calitate de membri la şedinţele de lucru. În funcție de necesitate pot fi invitați reprezentanți ale altor autorităţi publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și donatorilor, experţi;

Coordonarea activităţii Grupului de lucru se va efectua de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Componența Grupului de lucru:

 Andrei Cușcă șef adjunct Direcția politici în domeniul tehnologiei informației, Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, președinte al Grupului de lucru
 Valentin Crudu șef Direcția învăţămînt preuniversitar, Ministerul Educației
 Corneliu Țăruș șef adjunct al Direcției politici de protecție a familiei și drepturilor copilului, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
 Galina Morari șef adjunct Direcția Asistenţă Medicală Spitalicească, Ministerul Sănătății
 Vitalie Mîță ofițer superior de investigații al Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice al INI a IGP, Ministerul Afacerilor Interne
 Alexei Lungu procuror al secției tehnologii informaționale și investigarea infracțiunilor din domeniul informaticii, Procuratura Generală
 Virginia Rusnac director, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
 Ana Revenco președinte, AO ”La Strada”
 Cezar Gavriliuc președinte, AO ”Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului”
 Angela Cara doctor în pedagogie, conferenţiar, Institutul de Științe ale Educației
Sergiu Rusanovschiofițer protecția copilului, UNICEF Moldova
Lucia Martinencomanager program, USAID
Viorelia Moldovan-Batrînacconsilier principal de stat pe probleme societale, Cabinetul Primului Ministru
Svetlana Mircaconsultant principal, Secretariatul permanent al CNPDC

Planul a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.212/2017

Страница в разработке!