Правительство Республики Молдова

Национальный консилиум по защите прав ребенка

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

Coordonarea implementării programului de dezvoltare a educației incluzive și activităților de dezinstituționalizare a copiilor

Grupul intersectorial de coordonare a implementării programului de dezvoltare a educației incluzive și activităților de dezinstituționalizare a copiilor a fost instituit prin indicația viceprim-ministrului nr. 1137/C-62 din 22 august 2014.

 

Componența grupului de coordonare

Tatiana Potîng Viceprim-ministru, președintele Grupului de coordonare
Svetlana Mirca secretar executiv, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, secretarul Grupului de lucru
Chicu Valentina șef al Direcției învățămînt preuniversitar, Ministerul Educației 
Viorica Dumbraveanu şef al Direcţiei politici de protecţie a familiei şi drepturilor copilului, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Rodica Scutelnic șef al Direcției Asistenţă Medicală Spitalicească și Urgență, Ministerul Sănătății
Borțoi Svetlanașef, Direcția finanțe în învățămînt, cultură și știință, Ministerul Finanțelor 
Buzatu Daniela Inspector principal, Secţia siguranţă copii a Direcţiei Activităţi Comunitare a Direcţiei Generale Securitate Publică, Inspectoratul General al Poliţiei, Ministerul Afacerilor Interne
Rodica Moraru-Chilimar 
 șef al Secției asistență socială pentru copii, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 
Viorica Marț Consultant superior, Ministerul Educației
Nicolae Bucun Institutul de Științe ale Educației
Verginia RusnacCentrul Național de Asistență Psihopedagogică
Svetlana ChifaȘef Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, Consiliului municipal Chişinău
Frauke de KortȘef Programul protecția Copilului, UNICEF Moldova
Mariana IanacheviciConsultant, UNICEF Moldova
Domnica GînuA.O. Lumos
Liliana RotaruA.O. Copil Comunitate, Familie Moldova 
Stela GrigorașA.O. Parteneriate pentru fiecare copil
Malcoci LudmilaA.O. Keystone
Gavriliță LuciaA.O. Centrul Speranța
Victoria SecuA.O. Femeia și Copilul – protecție și sprijin

Страница в разработке!