Un proiect în domeniul protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual, a fost lansat în Republica Moldova

La 23 ianuarie curent a fost lansat proiectul „Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în Republica Moldova” ce urmează să fie implementat de către Consiliul Europei.

Proiectul are scopul de a acorda sprijin autorităților publice în vederea consolidării eforturilor de prevenire și combatere a cazurilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor, prin alinierea la bunele practici ale Consiliul Europei și altor organizații internaționale din domeniu, în special Convenția de la Lanzarote.

Pe parcursul anului 2019 sunt planificate activități de evaluare a cadrului instituțional și legislativ aferent prevenirii și combaterea exploatării sexuale și abuzului sexual împotriva copiilor. De asemenea, vor fi consolidate capacitățile autorităților din domeniu, desfășurarea cursurilor de instruire pentru judecători și avocați privind drepturile copilului și justiția în interesul copilului, precum și vor fi organizate campanii de creștere a nivelului de informare și sensibilizare pentru educarea părinților și a copiilor.

Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (denumită „Convenția Lanzarote”) în anul 2012. Convenția Lanzarote reprezintă cel mai ambițios și mai cuprinzător document juridic internațional care vizează prevenirea și protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, precum și urmărirea penală a infractorilor și promovarea cooperării internaționale în aceste domenii.