Un nou Acord de parteneriat pentru sporirea capacităților specialiștilor în protecția drepturilor copiilor

Capacitățile specialiștilor în protecția drepturilor copiilor pentru asistența copiilor cu dizabilități severe vor fi consolidate în cadrul unui nou Acord de parteneriat între Cancelaria de Stat și Asociația Obștească „Copil, Comunitate, Familie”. Activitățile din cadrul acestuia au fost discutate astăzi, în cadrul unei ședințe Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului cu reprezentanții organizației non-guvernamentale menționate.

În cadrul întrevederii, a fost examinată organizarea mai multor ședințe de lucru la nivel local și național și diseminarea rezultatelor pilotării în raionul Sângerei a evaluării situației copiilor cu dizabilități severe și serviciilor pentru categoria respectivă de copii. Pilotarea este planificată pentru perioada august-septembrie.

La fel, s-a convenit asupra materialelor necesitatea pentru a asigura o claritate a acțiunilor ce se impun în procesul evaluării situației unui copil cu dizabiități severe. Astfel, pe pagina web a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, până la finele anului 2018, va apărea setul de infografice pentru specialiști.

Totodată, au fost apreciate pozitiv rezultatele implementării Acordului de parteneriat similar încheiat în 2017, în carul căruia a fost organizat seminarul „Politici de protecție a copilului. Valorificarea parteneriatelor locale” pentru specialiștii din 12 unități administrativ-teritoriale și a fost prezentat studiul „Auditul serviciilor sociale în 12 raioane din Republica Moldova. Comparație 2015-2016”.

Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale specialiştilor din sistemul de protecţie a copilului şi a familiei este unul din principalele obiective ale Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Cancelariei de Stat. În acest sens, sunt consolidate parteneriatele existente cu donatorii și cu diverse organizații non-guvernamentale din domeniu.