Ştefan-Vodă

Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului Ștefan Vodă

Componența nominală a CRPDC Ștefan Vodă

 

PREȘEDINTELE CRPDC Ștefan Vodă

Vladimir BALIGARI vicepreședintele raionului Ștefan Vodă

 

VICEPREȘEDINTELE CRPDC Ștefan Vodă

Aurica CEBOTARI- șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

Secretarul CRPDC

Viorica MORARU - specialist principal în protecția drepturilor copilului

0242 23819

Membrii CRPDC

Parascovia BOIANmedic, șef Secția consultativă, Spitalul raional Ștefan Vodă
Raisa NBURDUJAşef Direcția generală învățămînt, tineret și sport
Galina MUSTEAȚĂșef OSC
Olga COLIBANofițer superior alserviciului interacțiune comunitară a SSP, IP Ștefan Vodă

Lista serviciilor pentru copii și tineri, disponibile în raionul Ștefan Vodă

de protecție socială   
Sprijin Familial   
Tutelă/Curatelă   
Asistența Parentală Profesionistă15  
Centrul pentru copii aflați în situație de risc Ștefan Vodă 
Centru de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități fizice Ștefan Vodă 
Centru de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii ăn situație de risc Olănești 
educaționale   
Serviciu Asistență Psihopedagogică   
Centru de Resurse Educația Incluzivă18  
Comisii Multidisciplinare Intrașcolare27  
Cadre Didactice de Sprijin20  
Cercuri de creaţie din cadrul instituţiilor extraşcolare29  

 

Ședințele Consiliilor raionale pentru drepturile copilului

Plan activitate CRPDC SV

AttachmentSize
PDF icon pa_crpdc_sv_2018.pdf26.77 KB
PDF icon pa_crpdc_sv_2019.pdf29.9 KB